Werk- en focusgroepen

Werkgroepen binnen OIZ

Tijdens een algemene ledenvergadering en/of door het bestuur van OIZ kan besloten worden om een werkgroep dan wel een focusgroep op te richten om een bepaald onderwerp uit te diepen of te volgen. Beoogd resultaat is het formuleren van een standpunt, visie of doen van voorstellen in relatie tot het onderwerp tijdens een ALV, aan het bestuur en/of aan stakeholders namens OIZ. Focusgroepen hebben een tijdelijker karakter dan een werkgroep.

Een werk- of focusgroep wordt bemand door leden van OIZ waarbij de groep uit zijn midden een voorzitter kiest. Afhankelijk van het onderwerp, de grootte van een groep en de onderlinge afspraken wordt per lid een gemiddelde inzet van een halve tot een hele dag inzet per maand gevraagd. Veelal raakt het onderwerp ook het eigen werk/de eigen organisatie  waardoor ook sprake is van een win-win situatie.

Focusgroepen

Afhankelijk van de ontwikkelingen en de omvang en duur van een onderwerp kiest OIZ voor het oprichten van een werkgroep of een focusgroep. Een focusgroep richt zich op een specifiek thema al dan niet binnen een onderwerp. Een werkgroep buigt zich in de breedte over een onderwerp.

OIZ staat open voor suggesties. Mail naar info@oizorg.nl.