Werkgroep

WG Administratieve gegevensuitwisseling

Aanleiding

Het verzorgen van goede administratieve informatievoorziening staat en valt bij goede standaarden. Ook het uitwisselen van administratieve informatie tussen zorgaanbieders onderling, met financiers van de zorg, met de cliënten, en voor zorggebruiker (burgers) om inzicht te krijgen in de kosten van de verkregen zorg, is van groot belang voor de zorgaanbieders in het kader van financiële stabiliteit en het beperken van de administratieve last binnen de zorg. Om deze standaarden te realiseren, is samenwerking tussen regulerende partijen, zoals het Ministerie van VWS en standaardenontwikkelaars, zoals het Zorginstituut, Nictiz, Vektis en Vecozo, cruciaal.

Doel

Toets de kwaliteit van standaarden die worden geïntroduceerd door de ontwikkelaars van standaarden opdat ICT-leveranciers in de zorg op termijn integraties, infrastructuren en beveiliging kunnen realiseren zodat administratieve gegevens veilig en efficiënt worden uitgewisseld. Zorg daarnaast voor een constructieve samenwerking tussen partijen, zodat (inter)nationale standaarden worden opgezet en behartig daarbij de belangen van de OIZ-leden.

Werkwijze

  • De werkgroep ontwikkelt en deelt inzichten over de gevolgen van de veranderingen, eventuele oplossingen en voortgang in samenwerking.
  • De werkgroep onderneemt acties om raakvlakken tussen FG’s en WG’s te optimaliseren op overlappende onderwerpen.
  • De werkgroep adviseert het bestuur over onderwerpen gerelateerd aan administratieve gegevensuitwisseling.
  • Leden van de werkgroep participeren in relevante gremia (op basis van het OIZ-standpunt) en bespreken agenda’s van de gremia in de werkgroep.
  • De werkgroep doet algemeen verslag tijdens de ALV, eventueel ook namens de focusgroepen.

Resultaten

  • Betrokkenheid bij ZINNL in periodieke overleggen met domeinadviseurs
  • Betrokkenheid bij (overleggen) VECOZO.