Privacybeleid en gegevensverwerking

OIZ, Nederlandse Vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg, hecht  belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over welke persoonsgegevens verzameld worden, hoe deze worden gebruikt en op welke wijze wij de vertrouwelijkheid hiervan borgen.

In deze privacyverklaring leggen wij dit uit, evenals welke verantwoordelijkheden, rechten en plichten gelden en wat voor soort informatie wij opslaan wanneer u onze website bezoekt, hoe wij die informatie gebruiken en hoe lang deze bewaard wordt.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over privacy van persoonsgegevens bij OIZ?
OIZ is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van haar ledenadministratie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bureau via info@oizorg.nl, t.a.v. OIZ, Willem Barentszstraat 1 3902 DE Veenendaal.

Welke gegevens verwerkt OIZ?
Indien u als lid en/of medewerker van een OIZ-lid, of als relatie van OIZ, gebruik maakt van onze diensten kunnen wij de volgende (typen) persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam contactperso(o)n(en)
 • Functietitel
 • Geslacht
 • E-mailadres(sen)
 • Naam- en adres- en factuur gegevens organisatie
 • Inloggegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Type organisatie

Gedurende het recruitmentproces kunnen wij de volgende (typen) persoonsgegevens verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Arbeidsverleden/cv

Op basis van welke grondslagen verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang, op basis van uw toestemming of op grond van de wet.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van OIZ, in de volgende gevallen:

 • Het managen van bestaande leden en relaties (relatiebeheer & accountmanagement).
 • Het vinden van geschikte kandidaten, het onderhouden van contact met potentiele kandidaten en het beheren van bestaande (potentiele) sollicitanten.
 • Het bevorderen van de verkoop van onze producten en diensten (marketing) en het werven van opdrachten (sales), onder andere door het toesturen van relevante informatie.
 • Het optimaliseren en/of personaliseren van content van onze websites.
 • Wij zullen bij een beroep op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ altijd een belangenafweging maken tussen uw privacybelang en ons bedrijfsbelang.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
OIZ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw bezoek aan onze websites zo veel mogelijk te optimaliseren en om onze diensten steeds verder te verbeteren.
 • om te kunnen reageren op uw vraag.
 • het vinden van, contact onderhouden met en beoordelen van potentieel geschikte kandidaten voor OIZ.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons hebt verstrekt.

Welke rechten heb ik?
U heeft de volgende rechten:

 1. Het recht op informatie (aanvraag / toegang tot informatie over de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele ontvangers van de gegevens, de beoogde opslagperiode) (artikel 15 AVG)
 2. Het recht op rectificatie (verzoeken dat onjuiste of onvolledige gegevens worden verbeterd of aangevuld) (artikel 16 AVG);
 3. Het recht om de toestemming op elk moment en ook voor de toekomst in te trekken (art. 7 lid 3 AVG);
 4. Het recht op vergetelheid (verzoeken dat gegevens worden gewist, op voorwaarde dat
  • de gegevens niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en/of onrechtmatig worden verwerkt, of
  • u uw toestemming intrekt (tenzij er een andere wettelijke grond is voor de verwerking), of
  • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking op grond van legitieme belangen en er geen doorslaggevende legitieme belangen zijn voor de verwerking, of
  • gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of
  • de wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen is.
 5. Het recht op beperking van verwerking onder de voorwaarden van Art. 18 van de GDPR;
 6. Het recht op gegevensportabiliteit onder de voorwaarden van Art. 20 van de GDPR;
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de gevallen die zijn uiteengezet in Art. 21 van de algemene verordening gegevensbescherming;
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van gegevens (artikel 20 AVG).

Met wie deelt OIZ persoonsgegevens?
Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Waar worden mijn gegevens verwerkt?
Uw gegevens worden verwerkt in Nederland en in ieder geval binnen de EU. Verwerking buiten de Europese Unie gebeurt enkel nadat hier uitdrukkelijk toestemming voor is verkregen via een besluit genomen op een Algemene ledenvergadering of als dit nodig is voor onze dienstverlening of indien wettelijk voorzien (art. 49 AVG). Bovendien worden uw gegevens alleen in derde landen verwerkt als er bepaalde maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat er een passend niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming bestaat (bijv. het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of zogenaamde passende garanties, art. 44 e.v. AVG).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij verwerken eventuele persoonsgegevens zolang deze nodig zijn om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Als de gegevens hiervoor niet meer nodig zijn, dan worden deze gewist tenzij tijdelijke verdere verwerking is vereist in het kader van de wettelijke bewaarplicht.

Welke gegevens worden verzameld, hoe worden ze gebruikt en hoelang worden ze bewaard?
a) Technische kenmerken
Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, registreert de webserver tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van uw computer, het bestandsverzoek van de klant (bestandsnaam en URL), de http-antwoordcode en de webpagina waarvandaan u onze webpagina bezoekt. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging, in het bijzonder om pogingen om onze webserver aan te vallen, te voorkomen (art. 6 lid 1 f AVG). Ze worden niet gebruikt voor het aanmaken van individuele gebruikersprofielen noch doorgegeven aan derden. We behouden ons het recht voor om anonieme gegevensrecords statistisch te evalueren.
b) Contactformulier
De velden gemarkeerd met een “*” op elk contactformulier zijn vereist om uw bericht te kunnen verwerken, zoals uw naam om het verzoek toe te wijzen of uw e-mailadres, zodat wij u feedback kunnen geven. U kunt ons aanvullende informatie verstrekken, zoals een telefoonnummer, om ons te helpen bij het verwerken van uw verzoek.
De gegevens worden verzonden met behulp van Transport Layer Security (TLS), een beveiligd transportcoderingssysteem dat voldoet aan de huidige standaarden. Het SSL-certificaat wordt door uw browser weergegeven, zodat u – indien u dat wenst – de juistheid en geldigheid van het voor codering gebruikte certificaat kunt controleren voordat u het bericht verstuurt.
De gegevens worden alleen gebruikt om uw bericht te verwerken en – tenzij we wettelijk verplicht zijn om het gedurende een bepaalde tijd te bewaren – direct na verwerking verwijderd. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan of verwerkt door derden.
c) Technieken
Wij maken gebruik van cookies. Hierbij gaat het om essentiële cookies voor het verbeteren van onze website. Hiertoe maken we gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager welke de nodige details in cookie vorm opslaan. Deze worden gebruikt om het succes van bepaalde pagina’s te controleren en op basis hiervan aanpassingen te kunnen doen.
Aangaande de Google cookies, Google kan worden verplicht tot afgifte van deze gegevens indien door u noodzakelijk geacht. Wij hebben hier echter verder geen invloed op en worden hiervan helaas ook niet op de hoogte gesteld.
Sessiecookies zijn cookies die alleen op uw computer worden opgeslagen voor de duur van een internetsessie en die nodig zijn voor transacties (bijvoorbeeld om in te loggen of een aankoop te verwerken). Ze bevatten slechts één transactie-ID.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze cookies niet worden opgeslagen, of dat de cookies aan het einde van uw internetsessie worden verwijderd.
Zodra u inlogt, bewaren we enkele cookies in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave opties één jaar. Wanneer u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Waar kan ik nog meer rekening mee houden?
Media: Als u een geregistreerde medewerker als lid van OIZ bent (mijn account) en afbeeldingen naar de site upload, moet voorkomen worden dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Ingesloten inhoud van andere sites: Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

Tot slot
Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, op onze website staat altijd de meest actuele versie.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 april 2022.