blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Levert u oplossingen voor Zorg en ICT?
Laat uw belangen behartigen door OIZ

Registreer

Sta sterk met OIZ


BELANGEN BEHARTIGEN

De eisen die overheden en toezichthouders stellen aan software in de zorg veranderen continu. Als gesprekspartner zorgt OIZ dat uw belangen altijd worden behartigd.

SAMENWERKEN EN KENNIS DELEN

U blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en kunt u meegroeien met de ontwikkelingen. Bij OIZ vindt u tevens partners om nieuwe initiatieven mee op te starten.

BEVORDEREN STANDAARDISATIE

Standaardisatie leidt tot betere communicatie tussen zorgaanbieders, overheidsinstanties en cliënten. Daarom bevordert OIZ gesprekken en afspraken tussen alle partijen.

ONZE WERKGROEPEN


OIZ werkt samen met softwareleveranciers, overheden en zorgverzekeraars om veranderingen soepeler te laten verlopen en standaarden te creëren. We richten ons op: standaardisatie, transitie en e-health.

Intervisiegroep FG

OIZ stimuleert met deze intervisiegroep de uitwisseling van kennis en ervaring
tussen de Functionarissen Gegevensbescherming en bundelt vragen richting Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees verder

Wet- en Regelgeving

De zorg is continu in ontwikkeling. Dit heeft gevolgen voor ondersteunende en faciliterende software. De werkgroep ‘Wet- en Regelgeving’ probeert alle betrokkenen op één lijn te krijgen.

Lees verder

Standaardisatie

Zonder standaarden geen veilige uitwisseling van gegevens. Daarom stimuleert de werkgroep ‘Standaardisatie’ samenwerking tussen betrokkenen en ontwikkeling van kwalitatieve standaarden.

Lees verder

Onze leden


OIZ stimuleert samenwerking in de markt en transparantie. Zo kunnen wij onze klanten beter bedienen en hun administratieve processen vereenvoudigen.
Het platform zijn voor pré-competitieve samenwerking en belangenbehartiging. Denk daarbij aan het eenduidig uitwerken en vastleggen van behandel- en Zorg ICT standaarden.
OIZ zorgt voor sterkere samenwerking tussen ICT-leveranciers onderling en met overheden, verzekeraars en de markt. Samen stimuleren we tijdig beschikbare functionaliteiten en software-integratie.