Levert u ICT oplossingen voor de Zorg? Laat uw belangen behartigen door OIZ

Sta samen sterk met OIZ

Belangen
behartigen

De eisen die aan ICT in de zorg gesteld worden, veranderen continu. Ook daardoor is het speelveld van ICT-leveranciers dynamisch. OIZ behartigt de belangen van haar leden op pre-competitief gebied.

Samenwerken en kennis delen

Via ledenvergaderingen, werkgroepen en gerichte monitoring blijven leden op de hoogte van nieuwe beleids- en of marktontwikkelingen. OIZ biedt een netwerk in de Nederlandse en Europese zorg.

Bevorderen standaardisatie

Het gebruik van (ICT-) standaarden draagt bij aan betere communicatie tussen zorgaanbieders, patiënten / cliënten en betrokkenen. OIZ streeft naar tijdige, eenduidige en werkbare afspraken met alle betrokken partijen zodat leden goede oplossingen kunnen (blijven) leveren.

Onze werkgroepen

OIZ biedt leden via werk- en focusgroepen en themasessies de mogelijkheid om specifieke thema’s uit te diepen, nieuwe oplossingen en visies te ontwikkelen en om een gezamenlijk standpunt te formuleren. Denk daarbij aan invoering van nieuwe wet – en regelgeving, eisen van toezichthouders en trends in de zorgsector. Deze groepen bieden een voedingsbodem voor standpunten die het bestuur van OIZ namens de vereniging uitdraagt bij de relevante ministeries, toezichthouders en overige stakeholders.

OIZ ook voor ICT startups in de zorg

OIZ houdt haar leden op de hoogte van pre-competitieve en technologische ontwikkelingen in de markt, standaardisering en wet- en regelgeving in de zorg. Daardoor kunnen ook startups zich richten op hun core business. Het ledennetwerk van OIZ maakt het mogelijk om kennis uit te wisselen en antwoorden te vinden op (ondernemers-)vragen.

OIZ leden aan het woord

Bas van NieuwkerkDirecteur Care Expert
Lees verder
OIZ stimuleert samenwerking in de markt en transparantie. Zo kunnen wij onze klanten beter bedienen en hun administratieve processen vereenvoudigen.
Evert Jan HoijtinkAdviseur bestuur Portavita
Lees verder
Het platform zijn voor pré-competitieve samenwerking en belangenbehartiging. Denk daarbij aan het eenduidig uitwerken en vastleggen van behandel- en Zorg ICT standaarden.
Shahriar FaziliMarketing manager RVC Medical IT
Lees verder
OIZ zorgt voor sterkere samenwerking tussen ICT-leveranciers onderling en met overheden, verzekeraars en de markt. Samen stimuleren we tijdig beschikbare functionaliteiten en software-integratie.
Erick RoossienProductmanager Axians
Lees verder
OIZ behartigt belangen van de softwareleveranciers in de zorg en stimuleert daarmee samenwerking in de markt. Zo kunnen wij onze klanten beter bedienen en hun administratieve processen vereenvoudigen.
Wijnand Weerdenburg
Wijnand WeerdenburgWeerdenburg Projectmagement & Advies
Lees verder
Ook al ben ik als eenpitter en geen leverancier van software / hardware mogelijk een vreemde eend in de bijt, is het toch heel nuttig om lid te zijn van OIZ. Heb namens zorginstellingen veel te maken met diverse leveranciers en OIZ is een mooi netwerk om aan deel te nemen en te leren van elkaar.
René DrostNAMCO Zorg & Technologie
Lees verder
Het ICT-landschap verandert razendsnel. OIZ houdt het overzicht en kernwaarden als veiligheid en standaardisatie blijven daardoor in beeld.
Vorige
Volgende