blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Nieuwsberichten


Ziek van Portalitis, Johan Vos

20.02.18

De nieuwe column van OIZ bestuurder Johan Vos in het blad Zorgvisie ICT van februari 2018.

Portalitis wordt het woord van 2018. In ieder geval in zorg-ict-kringen. Hoewel het jaar nog jong is, ben ik hiervan stellig overtuigd.

Meer lezen

Standaardisatieorganisaties verenigen zich in vernieuwd convenant

13.02.18

GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM & SNOMED NRC hebben zich door middel van ondertekening van een vernieuwd convenant verenigd in een bestuurlijke samenwerking; Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de Nederlandse zorg (SDO-NL).

Het hoofddoel van deze coalitie is het helpen creëren van een omgeving, waarin het standaardisatiedebat voor Nederland structureel en efficiënt gevoerd kan worden, daarbij vooral gaps invullend en overlaps vermijdend. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus en in veel sectoren standaardisatie nodig. Het is dan ook logisch en onvermijdelijk dat in Nederland verschillende standaardisatieorganisaties actief zijn.

Samen voelen deze organisaties zich verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden onontbeerlijk is. Om die reden is in 2013 door een aantal organisaties het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL. Anno 2017 is SDO-NL uitgebreid met nieuwe organisaties en was de tijd rijp voor een vernieuwd convenant. Deze is op 11 januari 2018 bij de nieuwjaarsreceptie van Nictiz door alle partijen ondertekend.

Meer lezen

Zorgvisie 2017, Johan Vos

08.02.18

Hieronder treft u enkele redactionele artikelen van de hand van OIZ bestuurslid, Johan Vos aan.

Meer lezen

In de spotlight: Cees Schaap, directeur Zorgdoc

19.12.17

Zorgdoc is wellicht een vreemde eend in de bijt binnen OIZ. ‘We leveren als enige twee digitale omgevingen, voor patiënten én zorginstellingen’, vertelt directeur Cees Schaap. Dat betekent dat het bedrijf zich eenvoudig kan onderscheiden, maar soms ook herhaaldelijk moet uitleggen hoe de omgeving, waarin de patiënt centraal staat, werkt. ‘We leggen een laag over de data van zorginstellingen. Eén van de voordelen hiervan is dat ze direct voldoen aan de AVG-privacywetgeving.’

Kunt u een korte introductie geven van uw bedrijf en aangeven welke klanten u bedient?

Cees Schaap: ‘Zorgdoc is een startup. Ik ben de bedenker van Zorgdoc en momenteel directeur van ons bedrijf. Wij zijn verbonden met de TU Eindhoven. Studenten helpen ons door hun kennis over de nieuwste programmeertechnieken toe te passen en wij helpen hen door concrete ontwikkelervaring te bieden. Wij werken met Python, één van de moderne programmeertalen. De meeste experts daarin zijn op de TU te vinden.’

‘In 2007 zijn we gestart met het ontwikkelen van een medicatie-PGD. De ervaring van de patiënt en het beheer van zijn eigen data was voor ons het uitgangspunt. Zorgdoc is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig PGD. De patiënt beheert in de digitale omgeving zelf zijn medicatieoverzicht en zorgplannen. Ook beslist hij zelf met wie hij deze informatie deelt. Zo houdt de patiënt controle over zijn eigen informatie en wie inzage heeft in zijn zorggegevens.’

‘Naast Zorgdoc hebben we nu ook Zorgdoc.PRO, de digitale omgeving voor zorginstellingen. De omgeving vult de gegevens uit Zorgdoc, gedeeld door de patiënt, aan met medicatie-informatie uit alle beschikbare bronnen, zoals LSP, XIS en ECD’s. Ook kunnen zorgverleners aanvullende vragen versturen en zorgplannen delen via het Zorgdoc Berichtencentrum. Deze informatie kan vervolgens gevalideerd worden door de patiënten.’

‘Doordat de patiënt centraal staat in de ontwikkeling van Zorgdoc en Zorgdoc.PRO, voldoen wij bij voorbaat al aan de nieuwe AVG-privacywetgeving. De patiënt houdt met deze digitale omgevingen controle over zijn medische gegevens. Hij kan dan ook besluiten om toegang tot deze gegevens weer in te trekken en dit eenvoudig doen via zijn eigen omgeving. Omdat ziekenhuizen, onze voornaamste klanten, Zorgdoc.PRO als laag over hun data kunnen leggen, kunnen ze ook voldoen aan de AVG.’

Welke uitdagingen ziet u in de zorg- en IT-markt?

‘De grootste uitdaging in de zorg- en IT-markt is toch wel het voldoen aan de AVG. We zien bij onze klanten toch vaak oude systemen draaien, waarvan de structuur van de architectuur niet op orde is. De kern is vaak decennia geleden ontwikkeld. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar vaak zie je dat data door die systemen moeilijk uitgewisseld kan worden. Ook wordt data weinig tot niet met actuele codesystemen gecodeerd, waarmee de privacy niet gewaarborgd kan worden.’

‘Onze uitdaging is uitleggen dat verantwoordelijkheid voor datalekken niet meer doorgeschoven kan worden naar de leveranciers. Je moet het zelf op orde hebben, anders kan je flinke boetes tegemoetzien. Wij kunnen een laag over de interne data leggen met Zorgdoc.PRO en daarmee privacy afdekken. Dat geldt ook voor inkomende data vanuit bijvoorbeeld het LSP. Gegevens worden per patiënt geordend, zodat het recht om vergeten te worden ook ingewilligd kan worden.’

Waarom bent u lid geworden van OIZ?

‘In gesprek met OIZ realiseerde ik dat de onderwerpen die besproken worden, interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de thema-avond over de AVG. Het is waardevol om het kennisniveau in de branche hoog te houden. Ook kunnen we samen een vuist maken tegen het ministerie. Ik vind het belangrijk dat we constructief meedenken. Geen veranderingen tegenhouden, maar zeggen: het is een goed plan, maar we willen drie jaar de tijd om alles op orde te brengen.’

‘Wij zijn overigens wel de enige leverancier die zowel een patiënten- als zorginstellingomgeving biedt. Daarom moeten we toch nog het een en ander zelf oppakken. Als het bijvoorbeeld ging om de inkoopvoorwaarden voor de gezondheidszorg, werd er niet gekeken naar de voorwaarden voor patiëntomgevingen. Ik snap ook dat OIZ daar geen rol in kan spelen. Het is goed dat we, daar waar het kan, gezamenlijk optrekken.’

Cees Schaap, Zorgdoc

Meer lezen

Een stevig gesprek met Vecozo en hoe om te gaan met twee ministers van VWS

19.12.17

De markt is het afgelopen kwartaal flink opgeschud: zo is het ministerie van VWS in tweeën gesplitst. OIZ zal moeten nadenken hoe de subministeries benaderd moeten worden. Ook is er onrust ontstaan na de e-mail van Vecozo aan zorgaanbieders dat sommige softwareleveranciers niet zouden voldoen aan de NEN7510-certificering. ‘Er wordt hard gewerkt om de rust terug te laten keren, zodat we met vertrouwen naar het nieuwe jaar kunnen kijken’, aldus Kees Donker, directeur OIZ.

Door Kees Donker, directeur OIZ

Als directeur van OIZ ben ik verbaasd over de uitkomst van de onderhandelingen van het kabinet. We moeten als zorg nu niet met één minister, in het verleden Edith Schippers, om tafel, maar met twee: Hugo de Jonge en Bruno Bruins. Waar De Jonge minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is, is Bruins minister voor Medische Zorg en Sport. Dat betekent dus dat ze respectievelijk verantwoordelijk zijn voor care en cure. Dat heeft gevolgen voor hoe wij de overheid benaderen.

Op wie richten wij welke pijlen

We moeten ons als belangenorganisatie met leden in zowel care als cure afvragen hoe wij ons gaan richten op VWS. Volgens het ministerie was die tweesplitsing er altijd al, dus verandert er weinig. Alleen rest voor ons dan de vraag: op wie richten wij welke pijlen? Welke brieven moeten bijvoorbeeld naar welke minister? Hoe zorgen wij dat wij onze doelstellingen behalen en niet van de ene minister naar de andere worden gestuurd? En blijven de architectuurcommunities dan ook gescheiden, terwijl data door de hele keten, zowel care als cure, lopen?

In januari volgt weer een Informatieberaad. Dat is niets nieuws en ik verwacht dat Erik Gerritsen secretarisgeneraal blijft, net zoals Ron Roozendaal CIO. Op 11 december ging het openbaar Informatieberaad niet door, maar de meet-up die eraan voorafging wel. Ik heb dit moment gebruikt om informatie in te winnen over de plannen van het ministerie. Het ministerie wenste het hele zorgsysteem in één kamer te krijgen op die dag. Dat is ambitieus, maar het leek me een goed moment om inzicht te krijgen hoe wij als OIZ de overheid het beste kunnen benaderen.

Voldoen aan NEN7510

Uiteraard was ik ook verbaasd over het hele gebeuren rondom Vecozo. Wij probeerden in de afgelopen anderhalf, twee jaar dichterbij elkaar te komen. Ze zijn tevreden met onze samenwerking en de behaalde resultaten, zoals ik ook in voorgaande nieuwsbrieven schreef. Maar wat schets mijn verbazing, halverwege november krijg ik een telefoontje: wij gaan brieven schrijven aan een aantal zorgkoepels over softwareleveranciers die nog niet voldoen aan NEN7510.

OIZ heeft gepleit om de deadline voor de NEN7510-certificering uit te stellen tot december. Daar is Vecozo mee akkoord gegaan. Het is dus al vreemd om zorgkoepels te informeren over de certificering terwijl de deadline nog niet verstreken is. Maar goed, ik dacht, als ik die brief kan inzien, dan kan ik akkoord geven. Toen bleek dat vrijwel direct na het telefoontje de brief al verzonden was en dat niet alleen zorgkoepels waren aangeschreven, maar ook zorgaanbieders afzonderlijk.

Uiteraard was de ophef groot. Er ontstond een hoop onrust bij de zorgaanbieders, die gelijk hun softwareleveranciers belden voor een verklaring. Wij hebben direct de telefoon gepakt en het bestuur van Vecozo gevraagd om opheldering. Ze geven aan spijt te hebben en zeggen toe dat ze alles zullen doen om de rust terug te laten keren. Op korte termijn zal een stevig gesprek plaatsvinden tussen Vecozo en OIZ, zodat voorkomen kan worden dat zoiets nog eens gebeurt en het vervolgtraject vastgelegd kan worden.

Waarborgen van contacten

Binnen OIZ gaan we kijken hoe we onze taken beter kunnen oppakken. Het is belangrijk dat wij in gesprek blijven met alle verschillende partijen, zoals ik ook in de vorige nieuwsbrief schreef: GGZ, gemeenten, VNG en de twee subministeries. De afgelopen twee jaar heb ik me als directeur daarvoor ingezet, maar het is belangrijk dat deze contacten gewaarborgd blijven. Ik wil dan ook in het bestuur neerleggen hoe we ook de komende tijd kunnen blijven doen.

Voor nu wens ik alle lezers een hele fijne en gezellige Kerst en een gelukkig nieuwjaar toe!

Kees Donker

Kees Donker, directeur OIZ

Meer lezen

Succesvolle onderhandeling OIZ en ZN leidt tot tegemoetkoming bij LSP

29.11.17

Softwareleveranciers van keteninformatiesystemen in de zorg krijgen een tegemoetkoming om een aansluiting op het LSP te realiseren. Deze regeling is ontstaan na overleg tussen onder andere Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en OIZ. Marc Sterenberg, bestuurslid en vertegenwoordiger van OIZ in deze gesprekken, is tevreden met het resultaat: ‘De vergoedingsregeling is een mooi resultaat van de gesprekken.’ (meer…)

Meer lezen

In de spotlight: Freek Erens, Adapcare

03.10.17

Freek Erens, medeoprichter en directeur van Adapcare, ziet de zorg- en IT-markt veranderen, waarbij de cliënt centraal komt te staan. Dat betekent niet alleen dat Adapcare zijn eigen oplossingen daarop wil aanpassen, maar ook dat standaarden nodig zijn om uitwisseling van gegevens in de hele keten mogelijk te maken. Het gezamenlijk vaststellen van die standaarden is één van de redenen waarom Adapcare lid is geworden van OIZ. (meer…)

Meer lezen

OIZ houdt vinger aan de pols tijdens formatie en Informatieberaad

03.10.17

Net als de formatie neemt het Informatieberaad genoeg tijd om een stand van zaken te bepalen en daarop besluiten te nemen. Er wordt veel gepolderd en dat hoort erbij als de achterban betrokken moet blijven. In al die tijd blijft OIZ-directeur Kees Donker aan tafel en in gesprek met andere betrokkenen. Zo leiden gesprekken met bijvoorbeeld MedMij tot concrete resultaten. Ook zijn tijdens het Informatieberaad 36 basisblokken voor de zorg opgesteld, in samenspraak met OIZ. (meer…)

Meer lezen

Implicaties en realiteit: gegevensverwerking binnen de Wet Cliëntenrechten

03.10.17

Het basisprincipe van de Wet Cliëntenrechten is helder, vertelt Robert van Wijk, bestuurslid bij OIZ. De wet moet de burger meer zeggenschap geven over zijn (zorg-) data. Alleen is de praktijk complexer dan de theorie en zijn genoemde ‘eisen’ zelfs voor interpretatie vatbaar. Van Wijk wil daarom samen met andere OIZ-leden uitzoeken wat van de softwareleverancier wordt verlangd. (meer…)

Meer lezen

Samenwerking intensiveren met ZIN, Vecozo en VWS

29.06.17

OIZ-directeur Kees Donker ondernam het afgelopen half jaar met een aantal bestuursleden activiteiten om de dialoog met stakeholders in de zorg op gang te brengen. Zo werden gesprekken met Vecozo weer leven in geblazen, werden nieuwe gesprekken met ZIN opgezet en sprak Donker met verscheidene leden over de voortgang van OIZ.
(meer…)

Meer lezen