blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Nieuwsberichten


Moeten, kunnen en mogen – Johan Vos

19.06.18

Zorgvisie ICT 03, juni 2018, pagina 29, rubriek Opinie: auteur Johan Vos

Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Zo luidt de slogan van een bekende telecomaanbieder…… Lees verder

Meer lezen

OIZ over de implementatie van de berichtenstandaard iWlz 2.0

05.06.18

Vanuit OIZ wordt namens de leden contact gelegd en onderhouden met andere organisaties als bijvoorbeeld Zorgverzekeraars Nederland om tot werkbare afspraken te komen.

Dergelijke contacten zijn zinvol, zoals blijkt uit de correspondentie tussen OIZ en Zorgverzekeraars Nederland over de implementatie van de iWlz 2.0.

De correspondentie is voor OIZ-leden in de downloads behorende bij de Werkgroep “Wet- en Regelgeving” te lezen.

Meer lezen

In de spotlight: Wim van Bruxvoort, directeur Trompbx

09.04.18

Wim van Bruxvoort is directeur van het bedrijf Trompbx, een softwareleverancier voor de GGZ. De focus op de GGZ stelt Trompbx in staat om een beter product te kunnen leveren, vertelt Van Bruxvoort. De grootste uitdaging in de zorg en IT-markt is het werken met standaarden, aldus Van Bruxvoort. Dat is dan ook gelijk een van de redenen waarom Trompbx lid is geworden van OIZ.

Kunt u een korte introductie geven van uw bedrijf en aangeven welke klanten u bedient?

Wim van Bruxvoort: ‘De tagline van ons bedrijf is ‘software voor de GGZ’ en dat is precies wat we doen. We leveren CRSinternet, een EPD dat gebruikt wordt bij praktijken en instellingen in de ambulante GGZ. De oplossing werd eerst alleen gebruikt bij grotere instellingen, maar sinds 2010 is het pakket ook voor kleinere organisaties geschikt. Nu gebruiken veel zelfstandigen CRSinternet.’

‘We geloven dat als we een strikte focus hebben op een doelgroep dat we dan een beter product kunnen maken. Daarom ligt onze focus op de ambulante GGZ. Nu willen we de stap maken naar de klinische GGZ en misschien op termijn ook de forensische GGZ. Wat wij leuk vinden, is een goed product maken. Het is ons doel om onze klanten tevreden te houden en daarom denken we continu na hoe onze oplossing zo goed mogelijk aansluit op de wensen van onze gebruikers.’

‘Wij steken veel tijd in het finetunen van de belangrijkste functionaliteiten, zoals agenda, dossieroverzicht, declaratie, omdat elke muisklik minder al tijdwinst is. Dat geldt ook voor duidelijkheid en gebruikersgemak. We slagen daar goed in, er zijn nog geen klanten vertrokken en we werven nieuwe klanten vooral door mond-tot-mondreclame. Dat is de basis van onze groei.’

Welke uitdagingen ziet u in de zorg- en IT-markt?

‘Een uitdaging voor onze klanten is de administratieve last, die de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Zeker organisaties die werken in de jeugdzorg hebben daarmee te maken. Er zijn 42 jeugdzorgregio’s met elk hun eigen eisen. Dan is het voor een instelling en zeker voor een zelfstandige lastig om op tijd en correct te declareren. Natuurlijk kan dat met onze oplossing, maar onze klanten zullen zelf de contractinformatie moeten invoeren.’

‘Het is wat mij betreft een gemiste kans van de overheid en gemeenten: voor de jeugdwet en de andere wetswijzigingen was een overgangsperiode van begin 2015 tot eind 2017. Die periode is niet gebruikt om een landelijke standaard voor declaraties te ontwikkelen. De gemeenten hebben ook de houding dat zij het ook niet hebben bedacht. Het leidt er zelfs toe dat sommige zorgaanbieders zich terugtrekken uit die jeugdmarkt en dat brengt dan weer hele andere problemen met zich mee, namelijk een te kort aan aanbieders. Of in ieder geval, niet de goede aanbieders om problemen op te lossen.’

Waarom bent u lid geworden van OIZ?

‘Precies om de reden om samen sterk te staan voor het ontwikkelen van standaarden. Wij zijn een klein bedrijf, maar we kunnen op z’n minst OIZ daarin ondersteunen. Maar het contact is ook belangrijk voor ons. OIZ is een netwerk met gelijkgestemden en je hoeft niet altijd het wiel zelf uit te vinden. Je zit gezamenlijk in dezelfde markt en niet iedereen is direct een concurrent. Het is waardevol om elkaar te kennen en ervaringen uit te wisselen.’

Wim van Bruxvoort, directeur van het bedrijf Trompbx

Meer lezen

OIZ buigt zich over de toepassing van de AVG en de Wet Cliëntenrechten

09.04.18

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. Daarom won OIZ juridisch advies in van partner ICTRecht, want net zoals zoveel wet- en regelgeving zijn niet alle eisen in de verordening even duidelijk. Daarom richtte OIZ een tijdelijke themagroep op om zes thema’s, samen met ICTRecht, verder uit te diepen. Robert van Wijk, voorzitter van de themagroep, vertelt over de complexiteit van de verordening en het advies van ICTRecht.

Robert van Wijk: ‘We hebben met het OIZ-bestuur een themagroep in het leven geroepen omtrent de AVG en de Wet Cliëntenrechten. We wilden weten wat deze verordening en wet betekenen voor softwareleveranciers in de zorg. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we geïnventariseerd waar onze leden vooral tegenaan lopen. Daaruit zijn zes thema’s naar voren gekomen die we verder hebben uitgediept. In de Algemene Ledenvergadering van 22 maart zijn de resultaten gedeeld.’

Sommige eisen zijn technisch niet uitvoerbaar

‘De AVG borduurt verder op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dus veel eisen zullen al door onze leden ingewilligd zijn. Datzelfde geldt voor de Wet Cliëntrechten. Het is alleen lastig om deze verordening en wet één op één toe te passen op de situatie van een softwareleverancier in de zorg, omdat die situatie er per softwareleverancier anders uit ziet. Daar komt bij dat sommige begrippen multi-interpretabel zijn of eisen technisch niet altijd even uitvoerbaar zijn.’

‘Denk bijvoorbeeld aan het recht om vergeten te worden. Inwoners van Europa kunnen dataverwerkers vragen om hun gegevens te vergeten. Dat werkt prima voor Google of Facebook, maar in de zorg zijn er meer belangen waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld met bewaartermijnen, die worden opgelegd vanuit de overheid. Maar ook back-upprocedures maken het recht op vergetelheid lastig. Persoonsgegevens wissen in een productieomgeving kan misschien nog, maar uit een back-up?’

Hiaten oplossing

‘Volgens de AVG kan een lidstaat voorzien in een wettelijke regeling om het recht op vergeten te worden in te perken. Vooralsnog is deze wettelijke regeling er nog niet. Alleen wordt de regelgeving per 25 mei 2018 wel van kracht, terwijl die op sommige punten nog onvoldoende duidelijk is. OIZ gaat moeite doen om deze hiaten op te lossen, maar wij moeten eerst bepalen: met wie kunnen wij het best om tafel? Willen we praten met de Autoriteit Persoonsgegevens of met de wetgever en dus de politiek? Dat is ook ons advies aan het bestuur van OIZ: zoek uit met wie we het best om tafel kunnen.’

‘Ook is het belangrijk om als OIZ-lid te achterhalen of bepaalde definities ook van toepassing zijn op jou als softwareleverancier. Bijvoorbeeld: wanneer heb je een uitwisselingssysteem? Het systeem kan prima gegevens uitwisselen met een ander systeem, maar toch niet tot de categorie horen zoals die is gedefinieerd in de Wet Cliëntrechten. Het advies is dus ook: zoek uit of de definitie van het uitwisselingssysteem ook voor jouw systeem geldt.’

Juridisch advies van ICTRecht

‘Om antwoord te krijgen op openstaande vragen, hebben wij van ICTRecht een algemene toelichting op de AVG en de Wet Cliëntrechten gekregen. Mijn advies is: lees dat nog eens goed door. Als aanvulling daarop verstuurt OIZ een document waarin zes thema’s uitgediept zijn. Deze thema’s zijn: toestemmingsvereiste, het recht op verwijdering, dataportabiliteit, logging, uitwisselingssysteem en zoeken. Ook wordt de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ besproken.’

‘Tijdens de ledenvergadering van 22 maart 2018 is besloten om over de Functionaris Gegevensbescherming (FG) verder te praten in een intervisiegroep. Er werd tijdens de vergadering veel over de FG gesproken en benadrukt dat deze functionaris bij alle softwareleveranciers aangesteld zal moeten worden. Daarop werd de wens vanuit de leden geuit dat de FG’s elkaar een paar keer per jaar ontmoeten, zodat kennis gedeeld kan worden. Ik zal deze groep dan ook voorzitten.’

AVG juist een onderwerp voor OIZ

‘De AVG, de Wet Cliëntenrechten en het juridisch advies van ICTRecht zijn een uitermate geschikte onderwerpen voor OIZ om op te pakken. Het is geen concurrentieel onderwerp, dus zeker geschikt om samen naar antwoorden te zoeken. Onze leden hebben met dit advies hun lidmaatschap in één keer terugverdiend, omdat ze niet meer afzonderlijk van elkaar een adviseur hoeven in te huren. Samen staan we sterker. Dat geldt ook voor het invullen van de hiaten die de verordening nu nog kent.’

U krijgt als lid van OIZ een uitnodiging voor uw jurist of FG. Ook heeft u als lid van OIZ het advies van ICTRecht en de verdieping ontvangen via de mail. Is deze mail u ontschoten? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat.

Meer lezen

Onderzoek onder OIZ-leden: hoe doen we het? Wat kan beter?

09.04.18

Directeur Kees Donker was nieuwsgierig wat leden van OIZ vinden, wat beter kan en waar meer focus op moet liggen. Daarom stuurde hij een aantal vragen uit naar onze leden. Er is een rapport opgesteld met een selectie van de antwoorden. De komende tijd zal het bestuur aandacht besteden aan de punten uit dit onderzoek en de gewenste onderwerpen op de agenda zetten.

De vragen die Kees Donker heeft gesteld, gingen onder andere over de opbouw van de vergaderingen, de besproken onderwerpen en de werkgroepen. Bent u lid van OIZ? Dan vindt u het rapport in het afgeschermde gedeelte van deze website!

Meer lezen

OIZ presenteert op Weekonnect PROVES: een bewijs van samenwerking

09.04.18

Van 17 tot 19 april 2018 vindt het congres Weekonnect plaats. Het belangrijkste thema is het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gegevens en het congres is georganiseerd door IHE Nederland, ECP en de ministeries VWS en Economische Zaken en Klimaat. OIZ is naast Nictiz en Zorg&ict partner van het congres en Eddy van de Werken zal namens OIZ spreken op het congres. Zijn presentatie gaat over het informatielandschap in de zorg en PROVES als bewijs van samenwerking.

Eddy van de Werken vertelt: ‘Als we kijken naar zorg en ICT, dan kijkt iedereen vanuit zijn eigen referentiekader. Als we de markt samen willen ontwikkelen en willen toewerken naar standaarden bijvoorbeeld, dan moeten we hetzelfde landschap voor ogen hebben en dezelfde stip aan de horizon hebben. Het begint al met terminologie. Als we ergens over praten, hebben we het dan over hetzelfde? Daarom werken OIZ, ZN en VWS samen om het huidige landschap en die van de toekomst gezamenlijk vorm te geven.’

‘VWS, OIZ en ZN hebben alle drie afzonderlijk van elkaar een beeld gevormd van de markt en nu hebben we de platen over elkaar gelegd om naar overeenkomsten te kijken. Als je het vluchtig bekijkt, zal het lijken alsof niets overeenkomt, maar als je inzoomt, dan zit er zeker overlap in. Tijdens de presentatie laten we de stand van zaken zien en vertellen we hoe we verder gaan. We hebben als OIZ heel lang geen voortrekkersrol vervuld, maar nu zijn we een serieuze gesprekspartner.’

‘Daarnaast wordt een toelichting gegeven op het PROVES-initiatief. In een aantal Proof of Concepts rond MedMij en GTS wordt het bewijs van samenwerking duidelijk zichtbaar’

De details:

Wat?                                 Weekonnect, congres over het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gegevens

Wanneer?                       17 – 19 april 2018

Wanneer spreekt OIZ? Donderdag 19 april van 11.45 tot 12.45 uur

Meer lezen

Ziek van Portalitis, Johan Vos

20.02.18

De nieuwe column van OIZ bestuurder Johan Vos in het blad Zorgvisie ICT van februari 2018.

Portalitis wordt het woord van 2018. In ieder geval in zorg-ict-kringen. Hoewel het jaar nog jong is, ben ik hiervan stellig overtuigd.

Meer lezen

Standaardisatieorganisaties verenigen zich in vernieuwd convenant

13.02.18

GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM & SNOMED NRC hebben zich door middel van ondertekening van een vernieuwd convenant verenigd in een bestuurlijke samenwerking; Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de Nederlandse zorg (SDO-NL).

Het hoofddoel van deze coalitie is het helpen creëren van een omgeving, waarin het standaardisatiedebat voor Nederland structureel en efficiënt gevoerd kan worden, daarbij vooral gaps invullend en overlaps vermijdend. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus en in veel sectoren standaardisatie nodig. Het is dan ook logisch en onvermijdelijk dat in Nederland verschillende standaardisatieorganisaties actief zijn.

Samen voelen deze organisaties zich verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden onontbeerlijk is. Om die reden is in 2013 door een aantal organisaties het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL. Anno 2017 is SDO-NL uitgebreid met nieuwe organisaties en was de tijd rijp voor een vernieuwd convenant. Deze is op 11 januari 2018 bij de nieuwjaarsreceptie van Nictiz door alle partijen ondertekend.

Meer lezen

Zorgvisie 2017, Johan Vos

08.02.18

Hieronder treft u enkele redactionele artikelen van de hand van OIZ bestuurslid, Johan Vos aan.

Meer lezen

In de spotlight: Cees Schaap, directeur Zorgdoc

19.12.17

Zorgdoc is wellicht een vreemde eend in de bijt binnen OIZ. ‘We leveren als enige twee digitale omgevingen, voor patiënten én zorginstellingen’, vertelt directeur Cees Schaap. Dat betekent dat het bedrijf zich eenvoudig kan onderscheiden, maar soms ook herhaaldelijk moet uitleggen hoe de omgeving, waarin de patiënt centraal staat, werkt. ‘We leggen een laag over de data van zorginstellingen. Eén van de voordelen hiervan is dat ze direct voldoen aan de AVG-privacywetgeving.’

Kunt u een korte introductie geven van uw bedrijf en aangeven welke klanten u bedient?

Cees Schaap: ‘Zorgdoc is een startup. Ik ben de bedenker van Zorgdoc en momenteel directeur van ons bedrijf. Wij zijn verbonden met de TU Eindhoven. Studenten helpen ons door hun kennis over de nieuwste programmeertechnieken toe te passen en wij helpen hen door concrete ontwikkelervaring te bieden. Wij werken met Python, één van de moderne programmeertalen. De meeste experts daarin zijn op de TU te vinden.’

‘In 2007 zijn we gestart met het ontwikkelen van een medicatie-PGD. De ervaring van de patiënt en het beheer van zijn eigen data was voor ons het uitgangspunt. Zorgdoc is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig PGD. De patiënt beheert in de digitale omgeving zelf zijn medicatieoverzicht en zorgplannen. Ook beslist hij zelf met wie hij deze informatie deelt. Zo houdt de patiënt controle over zijn eigen informatie en wie inzage heeft in zijn zorggegevens.’

‘Naast Zorgdoc hebben we nu ook Zorgdoc.PRO, de digitale omgeving voor zorginstellingen. De omgeving vult de gegevens uit Zorgdoc, gedeeld door de patiënt, aan met medicatie-informatie uit alle beschikbare bronnen, zoals LSP, XIS en ECD’s. Ook kunnen zorgverleners aanvullende vragen versturen en zorgplannen delen via het Zorgdoc Berichtencentrum. Deze informatie kan vervolgens gevalideerd worden door de patiënten.’

‘Doordat de patiënt centraal staat in de ontwikkeling van Zorgdoc en Zorgdoc.PRO, voldoen wij bij voorbaat al aan de nieuwe AVG-privacywetgeving. De patiënt houdt met deze digitale omgevingen controle over zijn medische gegevens. Hij kan dan ook besluiten om toegang tot deze gegevens weer in te trekken en dit eenvoudig doen via zijn eigen omgeving. Omdat ziekenhuizen, onze voornaamste klanten, Zorgdoc.PRO als laag over hun data kunnen leggen, kunnen ze ook voldoen aan de AVG.’

Welke uitdagingen ziet u in de zorg- en IT-markt?

‘De grootste uitdaging in de zorg- en IT-markt is toch wel het voldoen aan de AVG. We zien bij onze klanten toch vaak oude systemen draaien, waarvan de structuur van de architectuur niet op orde is. De kern is vaak decennia geleden ontwikkeld. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar vaak zie je dat data door die systemen moeilijk uitgewisseld kan worden. Ook wordt data weinig tot niet met actuele codesystemen gecodeerd, waarmee de privacy niet gewaarborgd kan worden.’

‘Onze uitdaging is uitleggen dat verantwoordelijkheid voor datalekken niet meer doorgeschoven kan worden naar de leveranciers. Je moet het zelf op orde hebben, anders kan je flinke boetes tegemoetzien. Wij kunnen een laag over de interne data leggen met Zorgdoc.PRO en daarmee privacy afdekken. Dat geldt ook voor inkomende data vanuit bijvoorbeeld het LSP. Gegevens worden per patiënt geordend, zodat het recht om vergeten te worden ook ingewilligd kan worden.’

Waarom bent u lid geworden van OIZ?

‘In gesprek met OIZ realiseerde ik dat de onderwerpen die besproken worden, interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de thema-avond over de AVG. Het is waardevol om het kennisniveau in de branche hoog te houden. Ook kunnen we samen een vuist maken tegen het ministerie. Ik vind het belangrijk dat we constructief meedenken. Geen veranderingen tegenhouden, maar zeggen: het is een goed plan, maar we willen drie jaar de tijd om alles op orde te brengen.’

‘Wij zijn overigens wel de enige leverancier die zowel een patiënten- als zorginstellingomgeving biedt. Daarom moeten we toch nog het een en ander zelf oppakken. Als het bijvoorbeeld ging om de inkoopvoorwaarden voor de gezondheidszorg, werd er niet gekeken naar de voorwaarden voor patiëntomgevingen. Ik snap ook dat OIZ daar geen rol in kan spelen. Het is goed dat we, daar waar het kan, gezamenlijk optrekken.’

Cees Schaap, Zorgdoc

Meer lezen