Focusgroep

FG ZPM 2022

Aanleiding

Binnen de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de Forensische zorg (FZ) wordt per 2022 een nieuw bekostigingsmodel geïntroduceerd, het zorgprestatiemodel (ZPM). Deze komt ter vervanging van de huidige prestaties voor de basis GGZ, DBC’s en ZZP’s. Dit brengt behoorlijk wat aanpassingen binnen de GGZ en FZ met zich mee zowel in het proces als in de ondersteunende ICT.

Doel

Toets gezamenlijk of de planning en voorstellen haalbaar zijn en geïmplementeerd kunnen worden. Onderhoud contacten hierover met stakeholders en beleidsmakers. Deel binnen de FG informatie, maak inschattingen van de benodigde aanpassingen en haalbaarheid, middels verschillende overleggen. Enthousiasmeer elkaar en andere leden die dit raakt om aan te sluiten bij de FG.

Duur (start-eind) bij een focusgroep

Totdat het ZPM ‘in place’ is, blijft deze focusgroep actief.

Werkwijze

  • De focusgroep komt zo vaak bijeen als nodig is, op locatie van een van de deelnemers of online.
  • De focusgroep adviseert de werkgroep en/of het bestuur inzake relevantie ontwikkelingen.
  • Bereid eventuele te ondernemen acties voor en adviseert het bestuur hierover.

Resultaten

  • 2021: Brief aan stakeholders inzake de onhaalbaarheid van de beoogde invoeringsdatum.