Focusgroep

FG WLZ actieprogramma

Aanleiding

Binnen de Wet langdurige zorg (WLZ) wordt gewerkt aan een nieuw model, een netwerkmodel. De komende jaren zal dit gefaseerd per onderdeel worden opgeleverd en de huidige berichtenstroom binnen het ketenmodel vervangen worden door registers en nieuwe berichten.

Doel

Blijf op de hoogte van wijzigingen. Toets gezamenlijk of de planning en voorstellen haalbaar en noodzakelijk zijn en geïmplementeerd kunnen worden. Onderhoud contacten hierover met stakeholders en beleidsmakers.

Duur (start-eind) bij een focusgroep

Gelijk aan de looptijd van het WLZ actieprogramma.

Werkwijze

In 2021 met name informatief en binnen de FG delen van ervaringen over de huidige wijzigingen van het WLZ actieprogramma.

Stakeholders

ZINNL, zorgkantoren, CIZ, zorgaanbieders.

Resultaten

Nog te realiseren.