Focusgroep

FG Wegiz

Aanleiding

De aanstaande Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) heeft als doel om elektronische uitwisseling (interoperabiliteit) van gegevensuitwisseling in de zorg te realiseren. De Wegiz heeft tal van potentiele consequenties voor ICT-leveranciers in de zorg. Reden voor OIZ om actief betrokken te zijn bij de definitie en nadere uitwerking van de Wegiz (Wegiz -> AmvB -> Nen-norm -> certificering). OIZ wil er voor waken dat het opstellen van normen niet een doel op zich wordt vanuit kwaliteit, kosten en efficiency perspectief.

Doel

Bepaal standpunten en visie op de Wegiz, draag onder meer bij aan de normontwikkeling (in diverse NEN-commissies en gremia) waarbij de belangen van de ICT-leveranciers vertegenwoordigd worden. Informeer en daar waar nodig betrek het OIZ bestuur om standpuntbepaling en of te zenden boodschappen af te stemmen.

Werkwijze

De focusgroep komt elke eerste donderdag van de maand om 16.00 uur online bijeen.

Resultaten

  • Webinar "Ken jij Nen" - na te zien voor leden op verzoek via info@oizorg.nl
  • Periodiek Inzicht in Wegiz
  • Periodiek Monitor Wegiz
  • Lobby programma Wegiz
  • Reactie op consultaties Wegiz
  • Diverse interventies bij VWS en Stakeholders (zie Actueel)