Werkgroep

WG Public Affairs

Aanleiding

OIZ is de belangenbehartiger van ICT-leveranciers in de zorg. Informatie en netwerken spelen daarbij een belangrijke rol. Voor ICT in de zorg strekken die verder dan alleen het Ministerie van VWS en de zorgkoepels. Steeds meer stakeholders beïnvloeden het speelveld van onze leden. Niet alleen in Den Haag maar ook in Brussel.

Doel

De werkgroep Public Affairs richt zich op de publieke en politieke agenda’s en zorgt dat OIZ zichtbaar is als essentiële gesprekspartner voor de ontwikkeling van (nieuwe) wet- en regelgeving en beleid. De leden van de werkgroep analyseren trends en ontwikkelingen en formuleren gezamenlijke strategieën en standpunten voor een optimale belangenbehartiging voor de leden en voor OIZ.

De werkgroep richt zich specifiek op de politieke behandeling van voor OIZ belangrijke wetsvoorstellen (waaronder de Wegiz), marktwerking in de zorg, imago van de branche en inventarisatie van stakeholders.

Duur (start-eind) bij een focusgroep

De werkgroep is eind 2021 opgericht.

Werkwijze

  • De werkgroep komt regelmatig samen, op locatie van een van de deelnemers of online.
  • Organiseren themasessies met en voor politieke partijen, toezichthouders en stakeholders.
  • Informatie wordt gedeeld via Basecamp.
  • De werkgroep doet algemeen verslag tijdens de ALV.

Resultaten

Nog te behalen

Focusgroepen