Focusgroep

FG Europa

Aanleiding

Nationale regelgeving komt meer en meer tot stand door Europese beleidsinitiatieven. Door de toenemende rol van Brussel, is het van belang om tijdig geïnformeerd te zijn en betrokken te worden bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving die ICT-leveranciers in de zorg kunnen gaan raken. Voor de informatievoorziening heeft OIZ zich onder andere aangesloten bij COCIR, de Europese koepel van ICT-leveranciers in de zorg.

Doel

De focusgroep Europa organiseert de OIZ-inbreng in COCIR en ontwikkelt standpunten ten aanzien van Europese issues. Daarnaast verzorgt de FG Europa de informatievoorziening en duiding van Europese issues en ontwikkelingen.

De focusgroep richt zich op de OIZ-betrokkenheid bij COCIR en stelt een algemene Europese agenda op voor OIZ.

Duur (start-eind) bij een focusgroep

Opgericht in juni 2021

Werkwijze

  • De werkgroep komt regelmatig samen op locatie van een van de deelnemers of online
  • Via Basecamp delen de leden informatie.

Resultaten

Nog te realiseren.