Focusgroep

FG Wvggz

Aanleiding

Voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) wordt gewerkt aan diverse informatie-uitwisselingen, waaronder de uitwisseling met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van de 8:24, de diverse brieven en de vervanging van eerder genoemde uitwisselingen voor een beter geautomatiseerde situatie.

Doel

Kennisdelen, samen optrekken, valideren van businessecase(s) en bijdrage aan uitwerkingen van concepten.

Werkwijze

  • De focusgroep komt zo vaak bijeen als nodig is, op locatie van een van de deelnemers of online.
  • Monitoren ontwikkelen en bespreken hiervan.

Resultaten

  • 2021: Uitstel/Afstel van de iWVGGZ
  • 2021: "Oplossing" voor de aanlevering van de 8:24
  • 2021: Voorlopig geen centrale variant ter vervanging van de iWvGGZ waarbij aanbieders in meerdere systemen moeten werken.