Focusgroep

CM MDR

Aanleiding

Als OIZ vinden we het belangrijk om de uitwisseling van niet concurrentiƫle kennis en ervaring rond de MDR tussen onze leden te ondersteunen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk, dat we onduidelijkheden rond de MDR gezamenlijk bij het Ministerie van VWS kunnen aankaarten. OIZ neemt deel aan een overleg van VWS, dat de gelegenheid biedt om de ervaringen uit het veld met VWS te delen. Inmiddels is de MDR operationeel. De werkgroep is overgegaan in een Community.

Doel

Stimuleer de samenwerking tussen OIZ leden door uitwisseling van kennis en ervaring en te inventariseren waar onduidelijkheden zijn rondom de MDR. Eventuele vragen kunnen via het bestuur van OIZ bij VWS of bij de IGJ aangekaart worden.

Werkwijze

De community komt indien nodig ad hoc bij elkaar. Binnen het netwerk kunnen vragen met elkaar gedeeld en ervaringen uitgewisseld worden.

Resultaten

  • OIZ heeft een workshop gehouden om de MDR nader aan de leden toe te lichten.
  • OIZ heeft deelgenomen aan landelijk overleg van VWS over de MDR
  • OIZ heeft samen met enkele andere brancheverenigingen gewerkt aan de publicatie van een MDR-gids. Deze gids biedt een goed overzicht van hetgeen er allemaal bij de MDR komt kijken. Deze gids is hier down te loaden https://www.fme.nl/mdr-guide-medical-device-software
  • OIZ onderhoudt een MDR-community, zodat leden kennis en ervaring kunnen uitwisselen