Profiel vertegenwoordiger Silizo

Samen met Nedxis gaat OIZ, via de gezamenlijke stichting Silizo de strategische vertegenwoordiging van ICT leveranciers aan een maandelijkse tafel bij VWS organiseren. Een rol/taak die we als gezamenlijke besturen ‘er niet zomaar even bij kunnen doen’, daarom zoeken we een geschikte vertegenwoordiger. In bijgaand profiel staat beschreven waar deze persoon aan zou moeten voldoen.  […]

OIZ en NedXis samen verder als vertegenwoordiging ICT-leveranciers in de zorg

De Algemene ledenvergadering van zowel OIZ als van NedXis heeft ingestemd met een intensievere samenwerking om gezamenlijk de ICT-leveranciers in de zorg te vertegenwoordigen. Samen zullen zij in de belangenbehartiging verdergaan als Samenwerkende ICT-leveranciers in de zorg (SILIZO), die als spreekbuis van de branche zal optreden. Lees het hele bericht

Webinar “Ken jij NEN”

OIZ organiseert voor haar leden de digitale workshop ‘Ken jij NEN? ‘op woensdag 9 maart 2022 van 16h tot 17h. De workshop hebben OIZ, VWS en NEN samen ontwikkeld en is erop gericht om OIZ-leden optimaal te informeren over het reilen en zeilen van NEN in het kader van de nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg […]

Zorg Prestatie Model – OPROEP

Doctor using digital tablet

OIZ roept betrokkenen rondom de invoering van  het ZPM programma, de Nederlandse GGZ en VWS op om gezamenlijk met open vizier en respect voor elkaars expertise over alle aspecten van complexiteit, kwaliteit en continuïteit nadere afspraken te maken opdat in 2022 een succesvolle implementatie van het ZPM alsnog mogelijk is.

OIZ reactie discussienota Zorg voor de toekomst – VWS

Doctor using digital tablet

OIZ heeft gereageerd op de discussienota Zorg voor de toekomst die het Ministerie van VWS ter consultatie heeft aangeboden. Kern van onze inbreng samengevat aan de hand van drie begrippen: tijdigheid -> zie ICT niet als het sluitstuk van beleidsontwikkeling, OIZ denkt graag me betrokkenheid -> betrek OIZ bij beleidsontwikkeling waardoor de implementatie van beleid expliciet geagendeerd […]

Pas op de plaats inzake implementatie en uitrol van iWvGGZ berichten

group of doctors on conference at hospital

Pas op de plaats wat de implementatie en uitrol van iWvGGZ berichten betreft – een heel mooie resultaat, na maanden van discussie. Net als elk budget, kan het zorgbudget ook maar 1 keer uitgegeven worden. Als OIZ hebben we ons ingezet voor een moderne informatie-uitwisseling, waarbij gegevens uit het primaire proces zo veel als mogelijk […]