OIZ reactie discussienota Zorg voor de toekomst – VWS

Doctor using digital tablet

OIZ heeft gereageerd op de discussienota Zorg voor de toekomst die het Ministerie van VWS ter consultatie heeft aangeboden. Kern van onze inbreng samengevat aan de hand van drie begrippen:

  • tijdigheid -> zie ICT niet als het sluitstuk van beleidsontwikkeling, OIZ denkt graag me
  • betrokkenheid -> betrek OIZ bij beleidsontwikkeling waardoor de implementatie van beleid expliciet geagendeerd wordt
  • realiteit -> zie ICT als een investering en niet als een kostenpost als gevolg van de toenemende digitalisering