OIZ en NedXis samen verder als vertegenwoordiging ICT-leveranciers in de zorg

De Algemene ledenvergadering van zowel OIZ als van NedXis heeft ingestemd met een intensievere samenwerking om gezamenlijk de ICT-leveranciers in de zorg te vertegenwoordigen. Samen zullen zij in de belangenbehartiging verdergaan als Samenwerkende ICT-leveranciers in de zorg (SILIZO), die als spreekbuis van de branche zal optreden.