Pas op de plaats inzake implementatie en uitrol van iWvGGZ berichten

group of doctors on conference at hospital

Pas op de plaats wat de implementatie en uitrol van iWvGGZ berichten betreft – een heel mooie resultaat, na maanden van discussie. Net als elk budget, kan het zorgbudget ook maar 1 keer uitgegeven worden.

Als OIZ hebben we ons ingezet voor een moderne informatie-uitwisseling, waarbij gegevens uit het primaire proces zo veel als mogelijk ingezet worden in de berichten in de keten. De tijd die nu genomen wordt om de plannen te herzien zijn in onze visie nodig om te voorkomen dat een administratieve chaos ontstaat en veel extra administratief werk door zorgaanbieders moet worden gedaan.

Pas op de plaats wat de implementatie en uitrol van iWvGGZ berichten betreft – een heel mooie resultaat, na maanden van discussie. Net als elk budget, kan het zorgbudget ook maar 1 keer uitgegeven worden

ICT-leveranciers die niet pleiten voor de duurste oplossing 6-10 miljoen per ict-leverancier, maar een toekomstbestendige oplossing die daadwerkelijk administratieve lasten kan verlichten en ook nog eens goedkoper is.