ZorgDomein

ZorgDomein heeft als missie de (patiënten)zorg te verbeteren door zorgverleners onderling, op een slimme manier, met elkaar te verbinden. De verwijs-, aanvraag- en teleconsultatie applicatie biedt de huisarts digitale ondersteuning in het zorgtraject en de bijhorende communicatie binnen en tussen 1e, 2e en 3e lijns zorgverleners. ZorgDomein slaat daarmee een brug tussen huisartsen en het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidzorg, ZBC's, diagnostische centra, laboratoria en andere zorginstellingen. ZorgDomein streeft naar een papierloze zorgcommunicatie en draagt daarmee bij aan een kwalitatief betere en efficiëntere patiëntenzorg in Nederland. Per januari 2013 zijn meer dan 70% van de huisartsen aangesloten op ZorgDomein.