Oracle

Binnen Cerner bouwen we continu aan ons fundament van innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg sector. Onze technologie verbindt wereldwijd mensen en systemen in meer dan 27.500 gezondheidszorg instellingen. Ons brede aanbod van oplossingen en services ondersteunen hun klinische, financiële en operationele behoeften. We werken continu met onze klanten samen om met de inzet van slimme ICT-oplossingen de gezondheidszorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Onze oplossingen worden in samenwerking met klinische professionals ontwikkeld. Hierbij ligt de focus op de patiënt, niet de technologie. Kortom: we richten ons op het verbeteren en veranderen van de zorgprocessen met het ultieme doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren.