NAMCO

De activiteiten van NAMCO richten zich op de veilige toepassing van medische technologie in de gezondheidszorg. Het ICT element speelt daarin een toenemende rol, bijvoorbeeld door embedded software in medische apparatuur maar ook door de interactie tussen apparatuur en de omgeving. NAMCO heeft de branche ondersteund bij het opstellen van een pakket eisen om de veiligheid in de instandhoudingsketen binnen zorginstellingen te borgen. Dit pakket van eisen, vastgelegd in het zogenaamde convenant medische technologie is ook van toepassing op medische hardware en medische software. Onderdeel van de instandhoudingsketen is het afhandelen van veiligheidswaarschuwingen. NAMCO heeft hiervoor een applicatie ontwikkeld, FSCA.com.