Infozorg

Infozorg is een partner voor zorgaanbieders bij het oplossen van informatiseringvraagstukken. Infozorg adviseert en ondersteunt zorginstellingen bij de inrichting en het gebruik van hun informatievoorziening. Vaak werken wij daarbij op projectbasis, soms nemen wij het volledige beheer uit handen. Altijd zijn de (huidige of gewenste) zorgprocessen van onze klanten het vertrekpunt. Infozorg is sterk in het bieden van concrete ondersteuning. Wij schrijven dus niet alleen rapporten. Wij gaan verder: wij voeren (samen met onze klanten) projecten uit, wij richten de informatievoorziening in en beheren deze. Dit alles doen wij vanuit onze missie: "Geef zorginstellingen meer tijd voor zorg!".