GeriMedica

GeriMedica is een spin-off onderneming van het VU medisch centrum in Amsterdam. Het bedrijf specialiseert zich in de ondersteuning van behandelprofessionals in de Ouderenzorg en de zorg voor Verstandelijk Gehandicapten. Het product 'Ysis' en aanvullende modules bieden een totaaloplossing voor behandel- / expertisecentra. De professional wordt optimaal ondersteund in de uitvoering van zijn vak. Het proces van multidisciplinair samenwerken is op intuïtieve wijze ingebouwd. Daarnaast specialiseert GeriMedica in het realiseren van integratie's met een groot aantal applicaties. Zo wordt real-time gekoppeld met vrijwel alle ECD's, EVS'en, professionals in de eerste en tweede lijn, planningssystemen etcetera. Er is een intensieve samenwerking met het VU medische centrum en andere academische centra op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. GeriMedica heeft als missie om professionals te ondersteunen bij het verlenen van de best mogelijk zorg.