ChipSoft

ChipSoft is een innovatieve leverancier van softwareoplossingen en levert zorginformatiesystemen en EPD’s voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, GGZ-instellingen en verpleeg- en verzorgings-huizen in binnen- en buitenland. Door bij de ontwikkeling gebruik te maken van deMicrosoft.Net-technologie, is ChipSoft in staat snel vooruit te lopen en adequaat in te springen op verande¬ringen binnen de zorgsector. De zeer complete en flexibele functionaliteit, de hoge mate van configureerbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid zijn de pijlers waarop ChipSoft al bijna 30 jaar zorginstellingen automatiseert.