Bedrijf

No data was found

Marcel Smeets

Sinds welk jaar ben je betrokken bij OIZ?

Directeur OIZ sinds 1 april 2019.

Wat wil je bij OIZ bereiken?

OIZ moet een wezenlijke bijdragen leveren aan de positie van ICT-leveranciers in de zorg door onderling een verbinding te leggen. Samen bouwen we bruggen tussen zorgfuncties in de samenleving, betrokken overheden, standaardisatie-instanties en andere koepelorganisaties.

Waarom moeten ICT-organisaties in de zorg zich aansluiten bij OIZ?

OIZ is de verbindende factor voor meer succes als ICT-organisatie. Ook vereenvoudigt en verbetert OIZ de communicatie met de overheid. We staan samen sterker als het gaat om standaardisatie, invoering van nieuwe wet- en regelgeving en innovaties.