blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Nieuwsberichten


Succesvolle onderhandeling OIZ en ZN leidt tot tegemoetkoming bij LSP

29.11.17

Softwareleveranciers van keteninformatiesystemen in de zorg krijgen een tegemoetkoming om een aansluiting op het LSP te realiseren. Deze regeling is ontstaan na overleg tussen onder andere Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en OIZ. Marc Sterenberg, bestuurslid en vertegenwoordiger van OIZ in deze gesprekken, is tevreden met het resultaat: ‘De vergoedingsregeling is een mooi resultaat van de gesprekken.’ (meer…)

Meer lezen

In de spotlight: Freek Erens, Adapcare

03.10.17

Freek Erens, medeoprichter en directeur van Adapcare, ziet de zorg- en IT-markt veranderen, waarbij de cliënt centraal komt te staan. Dat betekent niet alleen dat Adapcare zijn eigen oplossingen daarop wil aanpassen, maar ook dat standaarden nodig zijn om uitwisseling van gegevens in de hele keten mogelijk te maken. Het gezamenlijk vaststellen van die standaarden is één van de redenen waarom Adapcare lid is geworden van OIZ. (meer…)

Meer lezen

OIZ houdt vinger aan de pols tijdens formatie en Informatieberaad

03.10.17

Net als de formatie neemt het Informatieberaad genoeg tijd om een stand van zaken te bepalen en daarop besluiten te nemen. Er wordt veel gepolderd en dat hoort erbij als de achterban betrokken moet blijven. In al die tijd blijft OIZ-directeur Kees Donker aan tafel en in gesprek met andere betrokkenen. Zo leiden gesprekken met bijvoorbeeld MedMij tot concrete resultaten. Ook zijn tijdens het Informatieberaad 36 basisblokken voor de zorg opgesteld, in samenspraak met OIZ. (meer…)

Meer lezen

Implicaties en realiteit: gegevensverwerking binnen de Wet Cliëntenrechten

03.10.17

Het basisprincipe van de Wet Cliëntenrechten is helder, vertelt Robert van Wijk, bestuurslid bij OIZ. De wet moet de burger meer zeggenschap geven over zijn (zorg-) data. Alleen is de praktijk complexer dan de theorie en zijn genoemde ‘eisen’ zelfs voor interpretatie vatbaar. Van Wijk wil daarom samen met andere OIZ-leden uitzoeken wat van de softwareleverancier wordt verlangd. (meer…)

Meer lezen

Samenwerking intensiveren met ZIN, Vecozo en VWS

29.06.17

OIZ-directeur Kees Donker ondernam het afgelopen half jaar met een aantal bestuursleden activiteiten om de dialoog met stakeholders in de zorg op gang te brengen. Zo werden gesprekken met Vecozo weer leven in geblazen, werden nieuwe gesprekken met ZIN opgezet en sprak Donker met verscheidene leden over de voortgang van OIZ.
(meer…)

Meer lezen

In de spotlight: Thomas Ferguson, GeriMedica

29.06.17

Vanuit de behoefte naar een goed EPD voor de ouderenzorg en later de gehandicaptenzorg is tien jaar geleden GeriMedica ontstaan. Het bedrijf is nu een jaar lid van OIZ. Directeur Thomas Ferguson vertelt: ‘Vooral in overstijgende zaken, zoals belangenbehartiging tijdens het leveranciersoverleg van het Informatieberaad, kan OIZ een belangrijke rol spelen.’
(meer…)

Meer lezen

OIZ bevordert standaarden door deelname Expertgroep Architectuur IZO

29.06.17

Maikel Fraikin, productstrateeg bij Ecare en lid van OIZ, zit namens de branchevereniging bij de Expertgroep Architectuur IZO. Inmiddels is hij anderhalf jaar betrokken. ‘De Expertgroep Architectuur IZO (iStandaarden in de Zorg en Ondersteuning) is een groep mensen die meer dan gemiddeld kennis en ervaring hebben met het bouwen van IT-architectuur voor de zorg. We toetsen architectuur op basis van eerder gemaakte afspraken, zodat informatie-uitwisseling wordt vereenvoudigd.’ (meer…)

Meer lezen

Lieve Edith..

23.05.17

Wat doe je nu? Je gaat VWS en de politiek verlaten. Maar dat kan helemaal niet! Je bent als minister nog lang niet klaar met de zorg en met ons ict-leveranciers.

Johan Vos, bestuurslid van OIZ, neemt op ludieke wijze afscheid van Edith Schippers in Zorgvisie ICT, jaargang 18, nummer 3 van mei 2017.

Meer lezen

Werkgroep Wet- en Regelgeving: aan tafel als de besluiten genomen worden

24.03.17

De complexe keten van stakeholders in de zorg leiden tot versnipperd beleid, protocollen en ontwikkeling van standaarden. Dat vertraagt op hun beurt de ontwikkeling van de zorgmarkt. Daarom is de werkgroep wet- en regelgeving hard aan de slag om bij alle ontwikkelingen aan tafel te zitten én alle partijen op te roepen tot centralisatie. Voorzitter Paul Pieters praat u bij over de ontwikkelingen.

De werkgroep wet- en regelgeving is al een aantal jaren actief en heeft een tiental actieve deelnemers. Momenteel zijn er een aantal ontwikkelingen waar we ons op richten met als belangrijkste drijfveer: hoe komen we als softwareleveranciers aan tafel op het moment dat wet- en regelgeving wordt ontwikkeld? Aan tafel komen is de eerste stap, daarna is het natuurlijk belangrijk dat we laten zien welke kennis wij hebben en welke wensen wij hebben aangaande de ontwikkelingen.

Langzaam ontwikkelen, snel uitvoeren

Eén van die ontwikkelingen is bijvoorbeeld de nieuwe financieringswijze die in 2019 of 2020 gebruikt moet gaan worden voor de GGZ. De besluitvorming omtrent het nieuwe model gaat traag. Het lijkt alsof de wijze waarop de decentralisatie van Wmo en Jeugdwet heeft plaatsgevonden, weer herhaald wordt. Het wordt langzaam ontwikkeld en dan wordt het ineens ingevoerd. Waardoor softwareleveranciers te weinig tijd krijgen om zich daarop aan te passen.

Het zou logisch zijn als wij als softwareleveranciers in een vroeg stadium van de planvorming mogen aansluiten, omdat wij weten hoe processen binnen zorgaanbieders lopen. Wij leggen ze niet alleen vast, wij ondersteunen ze. De wijzigingen hebben hun weerslag op de applicatie, maar ook op de werkwijze, de wijze en plaats van registratie, het hele proces. Regelgevende organisaties en de brancheverenigingen van de zorgaanbieders zitten allemaal aan tafel, maar de softwareleveranciers niet.

We zitten ook nog niet op de juiste plek aan tafel als het gaat over de invoering van de nieuwe versie van de Wmo en Jeugdwet in het sociale domein. Terwijl wij als softwareleveranciers inzicht hebben in processen, informatie en organisatie. Betrek ons er op tijd bij, niet alleen bij de uitvoering. Als we pas in dit late stadium worden opgedragen om de besproken veranderingen door te voeren, dan kunnen we niet vroegtijdig aantonen waar gaten gevallen zijn en dit helpen voorkomen.

Processen zijn onvoldoende ingebed

Als softwareleveranciers zien we ook duidelijk dat de decentrale ontwikkeling van protocollen schadelijk zullen zijn voor zorgaanbieders. Nu ontwikkelt bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam een eigen administratieprotocol, maar de betrokkenen realiseren zich niet dat het merendeel van de zorgaanbieders niet in één gemeente actief is. Dat betekent dus dat, als elke gemeente zijn eigen protocol maakt, zorgaanbieders per gemeente hun processen moeten inrichten.

Onofficieel gebeurt dat natuurlijk al: sommige gemeenten versturen bijvoorbeeld geen retourberichten, terwijl die eigenlijk binnen drie werkdagen verstuurd zouden moeten worden. Of ze verwachten eerst een startbericht, waarna ze de toewijzing versturen. Dat is natuurlijk de verkeerde volgorde, maar toch gebeurt het. De processen zijn onvoldoende ingebed: ze kloppen niet of ze worden niet goed toegepast. Daar komt bij: er is geen ombudsman. Als een gemeente in gebreke blijft, wat kan je dan doen?

Als werkgroep hebben we dus genoeg werk liggen, maar gelukkig laten we ons als OIZ steeds beter horen. Zo sprak Eddy van de Werken tijdens de uitreiking van de Groene Vink mijn zorg uit over de eisen die worden gesteld aan softwareleveranciers en gemeenten, maar die niet worden nageleefd door tussenpartijen. Ook dit is een onderwerp die binnen de werkgroep besproken is en via deze bijeenkomst hebben we een duidelijke boodschap afgegeven.

 

Paul Pieters, voorzitter werkgroep Wet- en regelgeving

Eddy van de Werken, OIZ-bestuurslid

Meer lezen

Uitreiking Groene Vink: een feestje én een moment van belangenbehartiging

24.03.17

Op 9 maart 2017 werd in Utrecht voor de vijfde keer de Groene Vink uitgereikt. De Groene Vink, de erkenning voor goede software in de langdurige zorg en de domeinen van Wmo en Jeugdwet, is volgens Peter Snaterse, teammanager bij Zorginstituut Nederland (ZIN) inmiddels gemeengoed geworden: ‘Als je geen Groene Vink hebt behaald, dan heb je als softwareleverancier toch wat uit te leggen.’ Alleen zouden tussenliggende partijen, zoals Vecozo, Rinis en het Inlichtingenbureau, beter gehouden moeten worden aan oplevereisen, vertelt OIZ-bestuurslid Eddy van de Werken tijdens de bijeenkomst.

De Groene Vink is een kleine tien jaar geleden organisch ontstaan, vertelt Peter Snaterse in gesprek met OIZ. ‘De software in de langdurige zorg had een imagoprobleem. Daarom hebben we in overleg met de softwareleveranciers én de afnemers tien punten opgesteld die bepalen wanneer klanten wél tevreden kunnen zijn met de kwaliteit van de software. Het is geen certificering, maar een toets op deugdelijkheid van in- en output.’

De Groene Vink en de rol van ZIN

Na deze eerste stap zijn ook andere stakeholders aangesloten, zoals NZa, zorgkantoren en later de VNG. Een belangrijke taak van ZIN is het onderhouden en beheren van de iStandaarden. ‘Wij leveren de documentatie aan over wat waar moet staan en welke input welke output moet genereren. Wij bieden ook services aan waarmee een softwareleverancier kan controleren of zijn product de toets doorstaat. Als er een verschil van mening is over de kwaliteit, dan doen wij eveneens een uitspraak over wie gelijk heeft.’

Jaarlijks wordt de Groene Vink uitgereikt aan softwareleveranciers die de toets hebben doorstaan. De bijeenkomst wordt bij een zorgaanbieder georganiseerd en is vooral een feestje om softwareleveranciers te belonen voor het tijdig, correct en volledig voldoen aan de gestelde eisen, aldus Snaterse. Op 9 maart 2017 werd wederom de Groene Vink uitgereikt voor de iWmo en iJw standaarden en Eddy van de Werken sprak de aanwezigen als OIZ-bestuurder toe.

Toewijding van de hele keten

In zijn toespraak bracht Eddy van de Werken de toewijding van de hele keten aan de standaardisatie ten sprake. ‘Als softwareleverancier zijn we maar één onderdeel van de keten die ervoor moet zorgen dat berichten goed worden overgebracht. Ook gemeenten en zorgaanbieders dragen bij aan de Groene Vink als bewijs van goed gedrag, maar ook de tussenliggende partijen moeten meewerken om goed berichtenverkeer te garanderen.’

‘Er is te weinig controle en transparantie als het gaat om het verwerken van berichtenverkeer door bijvoorbeeld het Inlichtingenbureau, Rinis en Vecozo. Het is niet duidelijk of zij al voldoen aan de standaardisatie-eisen die door de Groene Vink worden gesteld. Op softwareleveranciers wordt de druk gelegd om betere software te ontwikkelen, dat is prima, maar alleen als de hele infrastructuur de standaarden ondersteunt, kan het ook echt werken’, aldus Van de Werken.

Toewerken naar gezonde concurrentie

Ook uitte Eddy van de Werken uit naam van OIZ kritiek op de ontwikkeling van de berichtenuitwisseling applicatie die is ontwikkeld door VNG. Deze is namelijk gratis beschikbaar voor kleine zorgaanbieders, waardoor concurrentie vervalsing ontstaat. ‘De schoen wringt dat de VNG op kosten van de belastingbetaler de app heeft ontwikkeld en dat wij als softwareleverancier wel een rekening moeten sturen voor de kosten die wij hebben gemaakt.’

VNG wil met de app tegemoet komen aan kleine zorgaanbieders die wel willen werken met de standaard, maar een goede applicatie niet kunnen betalen. ‘Alleen kost de ontwikkeling van zo’n app geld en om eerlijke concurrentie te bevorderen zou daarvoor een marktconform tarief gesteld moeten worden. Tijdens de uitreiking reageerde VNG direct en kondigde aan dat in 2018 een betaalde variant wordt gelanceerd.

Van de Werken is blij met de toezegging van VNG: ‘Wellicht hebben we dan bereikt waar OIZ voor staat, namelijk een evenwichtige markt waarin de softwareleveranciers én dienstverleners niet buitenspel worden gezet.’ Zo wordt de uitreiking van de Groene Vink niet alleen een feestje, maar ook een serieuze aangelegenheid om de belangen van de softwareleveranciers in de zorg te blijven verdedigen.

Inmiddels is bekend geworden dat de VNG heeft besloten om de app per 1 april 2018 uit de lucht te halen.

Meer lezen