blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Wet- en Regelgeving


04.05.15

Sinds 2015 is er veel veranderd in de gezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten die nog thuis wonen, en de jeugdzorg. Langdurige zorg valt daarentegen onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars.

De veranderingen hebben geleid tot een gefragmenteerd IT-landschap. Enerzijds moeten financiële processen omgebouwd worden om aan te sluiten op de systemen van verantwoordelijke partijen. Anderzijds zijn standaarden van gemeenten niet op orde, waardoor landelijk opererende softwareleveranciers integraties moeten bouwen voor 393 standaarden.

De werkgroep Wet- en Regelgeving heeft als doel om samen met alle betrokken partijen, zoals gemeenten, zorgverzekeraars en het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een werkbare situatie te creëren. Zo moeten softwareleveranciers in de zorg op termijn de juiste ondersteuning kunnen bieden aan zorgorganisaties. De werkgroep voorziet in kennis over de gevolgen van de veranderingen, eventuele oplossingen en voortgang in samenwerking.

Wilt u meer informatie over de werkgroep Wet- en Regelgeving, neem dan contact op met werkgroepvoorzitter Paul Pieters: paul.pieters@accordis.nl.

Wilt u meewerken om alle partijen op één lijn te krijgen en samenwerking op te zetten met andere spelers? Dan bent u van harte welkom om plaats te nemen in de werkgroep.