blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Standaardisatie


04.05.15

Het verzorgen van goede informatie voorziening staat en valt bij goede standaarden. Informatie van de arts moet veilig en correct gedeeld kunnen worden met apotheken en zelfs patiënten. Om deze standaarden te realiseren, is samenwerking tussen regulerende partijen, zoals het Ministerie van VWS en standaardenontwikkelaars, zoals Nictiz, cruciaal.

De werkgroep Standaardisatie streeft naar een constructieve samenwerking tussen deze partijen, zodat (inter)nationale standaarden worden opgezet. De werkgroep toetst daarnaast de kwaliteit van de standaarden die worden geïntroduceerd door de standaardenontwikelaars. Zo kunnen softwareleveranciers in de zorg op termijn integraties, infrastructuren en beveiliging uitlijnen, zodat medische gegevens veilig en efficiënt worden uitgewisseld.

Wilt u meer informatie over de werkgroep Standaardisatie, neem dan contact op met werkgroepvoorzitter Egbert van Gelder via ons secretariaat, info@oizorg.nl.

Ziet u belang in het verbeteren van (inter)nationale standaarden? Expert of geen expert, OIZ nodigt u uit om aan te sluiten bij de werkgroep, zodat samenwerking wordt beïnvloed en de discussie op gang wordt gehouden.