blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Online Intervisiegroep FG


06.06.18

In verband met de AVG heeft uw organisatie mogelijk een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Voor de meeste FG’s was dit een nieuwe functie. Intervisie draagt bij aan het delen kennis en uitwisselen van ervaringen.

Als OIZ vinden we het belangrijk om de uitwisseling van niet concurrentiële kennis en ervaring tussen onze leden te ondersteunen. In het begin door concrete samenkomsten, nu in de vorm van een online community voor de FG’s van OIZ-leden.

Onderwerpen waar in de community over gesproken is / kan worden, zijn:

  • Samenwerking tussen FG’s
  • Delen ervaringen
  • Inventariseren onduidelijkheden die er rond de AVG spelen
  • Bundelen van vragen vanuit de branche

Daar waar van belang voor de branche worden c.q. kunnen onderwerpen ook op bestuursniveau verder opgepakt worden binnen OIZ. OIZ kan deze vragen dan bij de Autoriteit Persoonsgegevens aankaarten.

Wilt u meer informatie over de intervisiegroep FG, neem dan contact op met de voorzitter van de intervisiegroep via info@oizorg.nl.

Heeft u als FG belangstelling? Sluit dan aan bij de intervisiegroep FG.