blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Werkgroep Wet- en Regelgeving: aan tafel als de besluiten genomen worden


24.03.17

De complexe keten van stakeholders in de zorg leiden tot versnipperd beleid, protocollen en ontwikkeling van standaarden. Dat vertraagt op hun beurt de ontwikkeling van de zorgmarkt. Daarom is de werkgroep wet- en regelgeving hard aan de slag om bij alle ontwikkelingen aan tafel te zitten én alle partijen op te roepen tot centralisatie. Voorzitter Paul Pieters praat u bij over de ontwikkelingen.

De werkgroep wet- en regelgeving is al een aantal jaren actief en heeft een tiental actieve deelnemers. Momenteel zijn er een aantal ontwikkelingen waar we ons op richten met als belangrijkste drijfveer: hoe komen we als softwareleveranciers aan tafel op het moment dat wet- en regelgeving wordt ontwikkeld? Aan tafel komen is de eerste stap, daarna is het natuurlijk belangrijk dat we laten zien welke kennis wij hebben en welke wensen wij hebben aangaande de ontwikkelingen.

Langzaam ontwikkelen, snel uitvoeren

Eén van die ontwikkelingen is bijvoorbeeld de nieuwe financieringswijze die in 2019 of 2020 gebruikt moet gaan worden voor de GGZ. De besluitvorming omtrent het nieuwe model gaat traag. Het lijkt alsof de wijze waarop de decentralisatie van Wmo en Jeugdwet heeft plaatsgevonden, weer herhaald wordt. Het wordt langzaam ontwikkeld en dan wordt het ineens ingevoerd. Waardoor softwareleveranciers te weinig tijd krijgen om zich daarop aan te passen.

Het zou logisch zijn als wij als softwareleveranciers in een vroeg stadium van de planvorming mogen aansluiten, omdat wij weten hoe processen binnen zorgaanbieders lopen. Wij leggen ze niet alleen vast, wij ondersteunen ze. De wijzigingen hebben hun weerslag op de applicatie, maar ook op de werkwijze, de wijze en plaats van registratie, het hele proces. Regelgevende organisaties en de brancheverenigingen van de zorgaanbieders zitten allemaal aan tafel, maar de softwareleveranciers niet.

We zitten ook nog niet op de juiste plek aan tafel als het gaat over de invoering van de nieuwe versie van de Wmo en Jeugdwet in het sociale domein. Terwijl wij als softwareleveranciers inzicht hebben in processen, informatie en organisatie. Betrek ons er op tijd bij, niet alleen bij de uitvoering. Als we pas in dit late stadium worden opgedragen om de besproken veranderingen door te voeren, dan kunnen we niet vroegtijdig aantonen waar gaten gevallen zijn en dit helpen voorkomen.

Processen zijn onvoldoende ingebed

Als softwareleveranciers zien we ook duidelijk dat de decentrale ontwikkeling van protocollen schadelijk zullen zijn voor zorgaanbieders. Nu ontwikkelt bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam een eigen administratieprotocol, maar de betrokkenen realiseren zich niet dat het merendeel van de zorgaanbieders niet in één gemeente actief is. Dat betekent dus dat, als elke gemeente zijn eigen protocol maakt, zorgaanbieders per gemeente hun processen moeten inrichten.

Onofficieel gebeurt dat natuurlijk al: sommige gemeenten versturen bijvoorbeeld geen retourberichten, terwijl die eigenlijk binnen drie werkdagen verstuurd zouden moeten worden. Of ze verwachten eerst een startbericht, waarna ze de toewijzing versturen. Dat is natuurlijk de verkeerde volgorde, maar toch gebeurt het. De processen zijn onvoldoende ingebed: ze kloppen niet of ze worden niet goed toegepast. Daar komt bij: er is geen ombudsman. Als een gemeente in gebreke blijft, wat kan je dan doen?

Als werkgroep hebben we dus genoeg werk liggen, maar gelukkig laten we ons als OIZ steeds beter horen. Zo sprak Eddy van de Werken tijdens de uitreiking van de Groene Vink mijn zorg uit over de eisen die worden gesteld aan softwareleveranciers en gemeenten, maar die niet worden nageleefd door tussenpartijen. Ook dit is een onderwerp die binnen de werkgroep besproken is en via deze bijeenkomst hebben we een duidelijke boodschap afgegeven.

 

Paul Pieters, voorzitter werkgroep Wet- en regelgeving

Eddy van de Werken, OIZ-bestuurslid

Downloads