blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Vernieuwing aansluitovereenkomst VECOZO


04.06.20

Mede op basis van de input vanuit Branchevereniging OIZ namens softwarepartijen en administratieve partijen is gekomen tot een vernieuwde versie van de aansluitovereenkomst voor tussenpartijen (software- en administratieve partijen) en bredere toepasbare algemene voorwaarden voor het gebruik van de test- en acceptatieomgeving van VECOZO.

Tussen VECOZO en Branchevereniging OIZ is eind 2019 tot overeenstemming gekomen over de inhoud van de vernieuwde aansluitovereenkomst en algemene voorwaarden voor de test- en acceptatieomgeving. Zowel Branchevereniging OIZ als VECOZO heeft hierover via een nieuwsbericht gecommuniceerd via haar websites. 
 
Vanaf 1 februari jl. is gestart met de communicatie vanuit VECOZO richting softwarepartijen, waaraan de nieuwe aansluitovereenkomst en algemene voorwaarden voor de test- en acceptatieomgeving in eerste instantie facultatief wordt aangeboden. En voor administratieve partijen, die tot vernieuwing van hun huidige overeenkomst moeten overgaan. Bij softwarepartijen geldt dat bij een wijziging in de aansluiting, ook de nieuwe aansluitovereenkomst en/of algemene voorwaarden wordt aangeboden. Inmiddels heeft zo’n 20% van de softwarepartijen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om pro-actief de aansluitovereenkomst c.q. algemene voorwaarden met VECOZO te vernieuwen.

Mogelijkheid tot testen voor nieuwe dienst Berichtenverkeer Wvggz

In opdracht van GGZ Nederland heeft VECOZO een nieuwe berichtenveloppe ten behoeve van de Wvggz geïmplementeerd. Tot en met 25 juni 2020 is het mogelijk om bij VECOZO deze nieuwe berichtenstroom t.b.v. de Wvggz te ketentesten. Voor deze nieuwe berichtenstroom wordt direct gebruik gemaakt van V3 van het Push-koppelvlak. Dit koppelvlak staat voor de iWlz, iWmo en iJw voor 1 januari a.s. gepland. 

De relevante projectdocumentatie is via VECOZO beschikbaar. De functionele afhandeling van het iWvggz-berichtenverkeer valt buiten de scope van het Berichtenverkeer Wvggz via VECOZO en kan derhalve nu niet getest worden. Mocht een softwarepartij de ketentest uit willen voeren, dan kan een mail gestuurd worden naar softwarehelpdesk@vecozo.nl met Riz Ahmed van GGZ Nederland in de c.c. rahmed@ggznederland.nl

GGZ Nederland en VECOZO stemmen dan verder met de softwarepartij af over de benodigde aansluiting, autorisatie en mogelijkheden om te ketentesten.