blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Succesvolle onderhandeling OIZ en ZN leidt tot tegemoetkoming bij LSP


29.11.17

Softwareleveranciers van keteninformatiesystemen in de zorg krijgen een tegemoetkoming om een aansluiting op het LSP te realiseren. Deze regeling is ontstaan na overleg tussen onder andere Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en OIZ. Marc Sterenberg, bestuurslid en vertegenwoordiger van OIZ in deze gesprekken, is tevreden met het resultaat: ‘De vergoedingsregeling is een mooi resultaat van de gesprekken.’

Sterenberg: ‘Op uitnodiging van ZN hebben we namens de OIZ-leden de dialoog gevoerd met ZN en VZVZ over de wijzigingen van informatie-uitwisseling. Om KIS-en of HIS-en in de toekomst te laten aansluiten op het LSP moeten nieuwe systeemeisen geïmplementeerd worden, waarvoor de softwareleveranciers uiteraard extra investeringen moeten doen. We zijn hierover in gesprek gegaan, waarbij we ze er onder andere op hebben gewezen dat de complexiteit en onderhoudsgevoeligheid van een koppeling met het LSP groter is dan met OZIS.’

De regeling voor softwareleveranciers

Na nauw overleg met onder andere OIZ heeft de Taskforce LSP (inmiddels Taskforce Zorgcommunicatie) besloten hoe de vergoedingsregeling eruit komt te zien. Op 6 november is door het bestuur van ZN een positief besluit genomen: softwareleveranciers van keteninformatiesystemen krijgen eenmalige ondersteuning voor de ontwikkeling van de aansluiting van het KIS of HIS op het LSP en een vergoeding per implementatie.

Sterenberg: ‘Het besluit volgde na een conceptovereenkomst voor de tegemoetkomingsregeling, die in overleg met OIZ en na besprekingen met Ineen tot stand is gekomen. Individuele softwareleveranciers hebben hiervoor eveneens kostenberamingen aangeleverd. Zodoende kregen ZN en VZVZ beter inzicht in de extra investeringen voor de softwareleveranciers én zorggroepen van Ineen die bij de wijzigingen komen kijken.’

Verdere regelingen voor Zorggroepen en ketenzorgverleners

Alle softwareleveranciers die in aanmerking komen voor de vergoeding worden rechtstreeks door ZN benaderd. Naast de vergoeding voor de softwareleveranciers omvat de regeling ook een tegemoetkoming aan Zorggroepen in de kosten voor ondersteuning bij de implementatie van de LSP-functionaliteit. Als laatste is er een tegemoetkoming vastgesteld voor de aanschaf van UZI-middelen voor ketenzorgverleners die gebruikmaken van een KIS dat is aangesloten op het LSP.

Downloads