blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Statement OIZ – ACM publicatie – Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg


13.07.21

OIZ, branchevereniging voor ICT-organisaties in de zorg, heeft met belangstelling kennisgenomen van de tussentijdse publicatie ‘Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg, update ACM’ van 18-06-2021 en kijkt uit naar de door de ACM op te stellen leidraad die de concurrentieregels voor ICT-leveranciers in de zorg verduidelijkt. Naar het oordeel van OIZ dient overheidsbeleid bij te dragen aan een open markt voor ICT-leveranciers in de zorg en is een leidraad die daaraan bijdraagt welkom.

In de tussentijdse publicatie benadrukt de ACM dat goedwerkende ICT-markten in de zorg een noodzakelijke voorwaarde zijn voor een duurzaam zorginformatiestelsel. De aandacht voor zorg-ICT is een speerpunt van het toezicht van de ACM. In deze publicatie richt de ACM zich in het bijzonder op de markt voor ZIS/ EPD-systemen en aanpalende markten.

OIZ streeft naar een open en eerlijke markt voor ICT-leveranciers, waarbij er zeker oog is voor de specifieke kenmerken van die markt. Immers, de vraag is zeer specifiek en het aanbod is dien ten gevolge beperkt. Daarnaast stelt de overheid specifieke randvoorwaarden die een drempel kunnen opwerpen voor nieuwe toetreders. In dat kader verwijst OIZ ook naar het nieuwe wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Daarin moet volgens OIZ ruimte blijven bestaan voor een open en eerlijke markt voor ICT-leveranciers.

Over OIZ

OIZ is de branchevereniging van ICT-organisaties in de zorg. De vereniging zet zich voor haar meer dan 80 leden in op het gebied van wet- en regelgeving voor de zorg, het tot stand komen en implementeren van standaarden en juridische vraagstukken. Naast belangenbehartiging zijn kennisdeling en netwerken belangrijke doelstellingen van de vereniging. Daarbij is de missie om toepassing van ICT in de gezondheidszorg in zijn algemeenheid te bevorderen alsmede de onafhankelijkheid en de economische positie van de branche te waarborgen.