blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Standaardisatieorganisaties verenigen zich in vernieuwd convenant


13.02.18

GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM & SNOMED NRC hebben zich door middel van ondertekening van een vernieuwd convenant verenigd in een bestuurlijke samenwerking; Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de Nederlandse zorg (SDO-NL).

Het hoofddoel van deze coalitie is het helpen creëren van een omgeving, waarin het standaardisatiedebat voor Nederland structureel en efficiënt gevoerd kan worden, daarbij vooral gaps invullend en overlaps vermijdend. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus en in veel sectoren standaardisatie nodig. Het is dan ook logisch en onvermijdelijk dat in Nederland verschillende standaardisatieorganisaties actief zijn.

Samen voelen deze organisaties zich verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden onontbeerlijk is. Om die reden is in 2013 door een aantal organisaties het initiatief genomen tot een bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL. Anno 2017 is SDO-NL uitgebreid met nieuwe organisaties en was de tijd rijp voor een vernieuwd convenant. Deze is op 11 januari 2018 bij de nieuwjaarsreceptie van Nictiz door alle partijen ondertekend.

Downloads