blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Samenwerking intensiveren met ZIN, Vecozo en VWS


29.06.17

OIZ-directeur Kees Donker ondernam het afgelopen half jaar met een aantal bestuursleden activiteiten om de dialoog met stakeholders in de zorg op gang te brengen. Zo werden gesprekken met Vecozo weer leven in geblazen, werden nieuwe gesprekken met ZIN opgezet en sprak Donker met verscheidene leden over de voortgang van OIZ.

Het is een druk half jaar geweest en er is veel goed nieuws. Om te beginnen was OIZ uitgenodigd door Thijs de Neeve, trade commissioner Benelux bij Enterprise Estonia, om midden juni Estland te bezoeken. We spraken over het goedwerkende EPD in Estland en de IT-markt, waar de Nederlandse softwareleveranciers een goede aanvulling op zouden kunnen zijn. We werken toe naar een aanbod om de Nederlandse softwareleveranciers een plek te geven op de Estlandse health week in oktober.

Vecozo-contracten verfijnen

Ook ben ik sinds februari weer in gesprek met Vecozo om een vervolg te geven aan de discussie die wij hadden over de contracten. We willen samen de contracten verder verfijnen, maar het werd even stilgelegd omdat Vecozo eerst intern orde op zaken wilde stellen. Een maand geleden ben ik met Erik de Boer alsnog het gesprek aangegaan en wij werden daarin bijgestaan door ICT Recht uit Utrecht. Er kwamen goede vervolgpunten uit de vergadering.

Zo doe ik met elk bestuurslid van OIZ wel wat. Samen met Eddy van de Werken ben ik in gesprek met het Zorginstituut Nederland (ZIN). We zijn op verzoek van Peter Snaterse, coƶrdinator bij ZIN in gesprek om meer samenwerking tussen de overheid en de softwareleveranciers te stimuleren. We zoeken punten waarop we nader tot elkaar kunnen komen en dat zal voornamelijk liggen op de onderwerpen waarvoor wij werkgroepen hebben, namelijk standaardisatie, eHealth en wet- en regelgeving.

Zorg verbeteren en belang ICT vergroten

Het is belangrijk om de samenwerking te intensiveren om bij veranderingen ook het belang van softwareleveranciers op de kaart te zetten. We willen allemaal dat de kwaliteit van zorg verbeterd, maar voordat veranderingen worden doorgevoerd, controleert ZIN of alle belangen zijn bekeken. Zij adviseren bijvoorbeeld over het basispakket en de financiering van de zorg. Daarin is ICT ook heel belangrijk, want wij moeten de veranderingen ondersteunen met onze producten en diensten.

Op 26 juni vindt ook weer een Informatieberaad voor de zorg plaats. Bestuurslid Johan Vos en ik hebben voor die tijd een gesprek gepland met Ron Roozendaal, CIO van VWS. We willen onze positie in het beraad nader bespreken. Hoe diep moet de leveranciersbetrokkenheid gaan en hoe kunnen wij de juiste input leveren? We hebben geconstateerd dat het daarvoor niet zinnig is om in de binnenring van het Informatieberaad te zitten, maar juist in de werkgroepen moeten plaatsnemen.

Het is zeker belangrijk dat wij betrokken worden bij de ontwikkelingen, maar door plaats te nemen in de werkgroepen die het Informatieberaad ondersteunen, kunnen wij gedegen advies bieden aan de stakeholders. Het geeft ons de kans om onze visie uit te diepen en daarvoor de tijd te nemen. We hoeven dan niet direct een positie in te nemen, maar kunnen eerder bepalen waar extra onderzoek noodzakelijk is en dit vertalen naar gedegen advies.

Professionalisering van de organisatie

OIZ is ook continu bezig met de professionalisering van de eigen organisatie. Dat betekent dat we laten zien dat we een stabiele gesprekspartner zijn in de ontwikkeling van softwareoplossingen in de zorg. Maar voor de ontwikkeling van OIZ zit ik niet alleen om tafel met externe partijen, maar voer ik ook gesprekken met leden over wat zij belangrijk vinden en hoe zij vinden dat OIZ zich verder moet ontplooien. Want samen staan we natuurlijk sterker.

Kees Donker

Kees Donker, directeur OIZ

Downloads