blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Philips VitalHealth


15.02.19

Als directeur van VitalHealth heeft Laurens van der Tang de missie: een betere gezondheid voor miljoenen mensen door eHealth. Dit doen zij inmiddels al voor ongeveer zes miljoen mensen. Sinds ruim een jaar is VitalHealth onderdeel van Philips.

De focus ligt op het faciliteren van netwerkzorg; allerlei vormen van samenwerkingen waarbij zorginstellingen met elkaar patiëntgerichte zorg verlenen. Het klassieke voorbeeld: een patiënt heeft een chronische ziekte die voortdurend aandacht vraagt. Vaak is een patiënt hiervoor bij verschillende zorgverleners in behandeling of onder controle. Al deze betrokkenen en ook de patiënt zelf gebruiken de oplossing van VitalHealth om met elkaar de patiënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. En de informatie met elkaar te delen. De software oplossing geeft de patiënt tevens de mogelijkheid zelfmanagement te doen. De patiënt wisselt berichten uit met de zorgverlener, kan een consult voorbereiden en meetwaarden vastleggen.

‘Onze missie is een betere gezondheid voor miljoenen mensen.’

Kun je een concreet voorbeeld geven hoe VitalHealth de zorg efficiënter maakt?

‘In Alphen aan de Rijn wordt VitalHealth gebruikt door alle mensen met een verhoogd risico op een cardiovasculaire aandoeningen. Zij worden bijvoorbeeld gevraagd om hun bloeddruk regelmatig zelf te meten en te delen met de zorgverlener via onze software. Dit zorgt ervoor dat zij nu één keer per jaar in plaats van vier keer per jaar naar de dokter gaan. De betrouwbaarheid van de metingen is op deze manier zelfs beter, omdat de patiënt minder stress ervaart als zij thuis meten in plaats van bij de dokter. Ook kan de patiënt vaker en op verschillende momenten meten. Bovendien ervaart de patiënt onze oplossing als betere zorg, omdat hij proactieve persoonsgerichte zorg ervaart, en zonodig eenvoudig digitale toegang heeft tot een zorgverlener. De bloeddruk metingen worden bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt, dit geeft een helder overzicht en gevoel van controle, ook voor de patiënt zelf.

‘VitalHealth is een belangrijk component om de strategie van Philips in te vullen. Er zit heel veel synergie en het helpt ons om internationaal uit te kunnen rollen’

Kun je iets vertellen over de samenwerking met Philips?

‘Philips richt zich tegenwoordig alleen op healthcare en is steeds meer een softwarebedrijf. Philips realiseert zich dat de zorg steeds vaker plaatsvindt bij de patiënt thuis, of dichtbij de patiënt in de wijk en minder in het ziekenhuis. De ambitie van Philips is om de patiënt te ondersteunen tijdens zijn hele gezondheidsreis, dus niet alleen in het ziekenhuis maar ook daarbuiten. En niet alleen wanneer mensen ziek zijn, maar ook wanneer zij gezond zijn. Philips wil hen dan helpen gezond te blijven. VitalHealth is een belangrijk component om deze strategie van Philips in te vullen. Er zit heel veel synergie en het helpt ons om internationaal versneld door te groeien.’

In 2006 is VitalHealth als startup begonnen, hoe was het om de markt te betreden als eHealth startup?

‘Het vraagt een lange adem omdat het een complexe markt is, waar dingen veel tijd kosten. Er is veel regelgeving. En ieder land is anders. Bij ons is het heel goed gegaan. Onze focus op netwerkzorg was net op het moment dat dit breed begon te leven. Vaak heette het ketenzorg. Dus de timing was perfect, dit is ook wijsheid achteraf. We hadden het voordeel van een hele goede ‘launching customer’ Mayo Clinic. Zij waren ook een van de aandeelhouders. Dat was een goede referentie en zorgde voor openingen bij anderen instellingen. Sowieso kregen we veel steun van onze aandeelhouders, waaronder de Noaber Foundation. Dat heeft enorm geholpen.

De zorgmarkt is heel toegankelijk als het gaat om contacten leggen. Vervolgens iets verkopen is lastiger. De besluitvormingsprocessen zijn complex. Zorginstellingen zijn ook kennisorganisaties met veel eigenwijze professionals. Daarbij is een zorginstelling zelf ook complexe organisatie, waar ook de besluitvorming meestal complex is. Een goed gesprek met een bestuurder is niet per definitie garantie op een deal, zij hebben ook draagvlak nodig bij de specialisten.’

Waarom denk jij dat OIZ belangrijk is als organisatie?

‘OIZ is inherent belangrijk als leveranciersorganisatie, omdat zorg heel complex is en alle leveranciers op bepaalde aspecten gedeelde belangen hebben. Eén daarvan is standaardisatie, dit bepaalt voor iedere leverancier ook de mogelijkheid om te groeien. Dus open standaarden en acceptatie daarvan is een belangrijk thema voor IT leveranciers, zeker voor nieuwe leveranciers.’

‘Een belangrijke rol voor OIZ is het faciliteren dat kennis en relevante ontwikkelingen worden uitgewisseld. En zorgen dat deze kennis de weg naar bedrijven vindt.’

Welke rol is weggelegd voor OIZ?

‘Een belangrijke rol voor OIZ is het faciliteren dat kennis en relevante ontwikkelingen worden uitgewisseld. En zorgen dat deze kennis de weg naar bedrijven vindt. Bijvoorbeeld als er een regelgeving is die op de sector af komt. AVG was een goed voorbeeld; het is belangrijk als organisaties om af te stemmen wat dit betekent en hoe dit met elkaar te adopteren. Dit is interessant gezien het feit dat het over grote investeringen gaat.
OIZ leent zich vooral om brede horizontale thema’s vast te pakken, en waar nodig op te treden als belangenbehartiger. Het kan interessant wanneer je als sector tot de conclusie komt dat er bijvoorbeeld aanpassingen moeten komen op de manier waarop verzekeraars dingen vergoeden. OIZ kan dan belangenbehartiger zijn naar relevante partijen zoals overheid en zorgverzekeraars of standaardisatie instituut voor de zorg.‘

‘Mijn ervaring is dat het echt nuttig is om af en toe met collega’s van gedachten te wisselen over thema’s en zelfs ook met concurrenten. Af en toe elkaar spreken en bepaalde ontwikkelingen delen is leerzaam’

Zou je bedrijven adviseren om lid te worden van OIZ en waarom?

‘Mijn ervaring is dat het echt nuttig is om af en toe met collega’s van gedachten te wisselen over thema’s en zelfs ook met concurrenten. Af en toe elkaar spreken en bepaalde ontwikkelingen met elkaar delen is leerzaam. OIZ is daar een goed platform voor, zeker als de bestuurders van bedrijven ook mee doen. Het is een laagdrempelige manier om met collega’s van gedachten te wisselen. Dat is de nummer 1 reden, om lid te worden van OIZ. En daarnaast uiteraard het stukje kennis delen dat OIZ faciliteert en de belangen die zij behartigt over brede thema’s in de zorg.’

‘OIZ geeft de mogelijkheid om contacten te leggen met potentiële partners, misschien wil je als startup wel samenwerken met een grote corporate.’

Zou je start-ups adviseren om lid te worden van OIZ en waarom?

‘Het geldt ook voor startups: met collega’s praten is nuttig en leerzaam. Startups hebben nog veel te leren: wat werkt wel in de zorg en wat niet. OIZ geeft de mogelijkheid om contacten te leggen met potentiele partners, misschien wil je wel samenwerken met een grote corporate. Het contact leggen kan goed via het platform van OIZ.