blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Curavista


15.02.19

Esther van Noort is een echte pionier binnen de sector zorg & ICT. In 2002 zette zij zich al in voor betere online communicatie tussen zorgverleners en patiënten. Samen met Anton Kool richtte zij Curavista op, met als doel het medisch dossier naar de burger te brengen. Dit heeft veel voordelen voor patiënten, echter werd het snel duidelijk dat het een ingewikkeld concept was, zeker toentertijd. Ter illustratie: Er was nog geen internet op mobiele apparaten, dit kwam pas in 2006.

‘Ik kom uit een echt ondernemersgezin. Idealen zijn prachtig, maar er moet ook een gezonde zakelijkheid achter zitten.‘

Met welke visie ben jij begonnen met ondernemen in de zorg?

‘Dat we met zijn allen slimmere concepten moeten verzinnen, dat was mij al heel lang geleden duidelijk. Vooral na het zien van de cijfers binnen de ontwikkeling van de gezondheidszorg. We hebben zo’n mooi zorgsysteem, laten we het nou toegankelijk en beschikbaar houden voor iedereen. Als Curavista zijn we altijd inhoudelijk gedreven geweest. Ik kom uit een echt ondernemersgezin, idealen zijn prachtig, maar er moet ook een gezonde zakelijkheid achter zitten. ‘

Kun je iets meer vertellen over jullie product?

‘Curavista is een platform en wordt voor uiteenlopende toepassingen gebruikt. De belangrijkste toepassing is het medisch dossier van onze burger. We hebben een platform gebouwd dat in staat is om modulair te werken, zodat we verschillende zorgpaden over één account kunnen bestieren. Het maakt niet uit of je bijvoorbeeld voor diabetes wordt behandeld of voor een andere aandoening, het proces is vrijwel altijd hetzelfde. We hebben daarom het proces generiek vormgegeven, zodat we snel en makkelijk alle zorgpaden kunnen inrichten. Dit is kostenbesparend geweest, waardoor het mogelijk was om met bescheiden budgetten ons product te verwezenlijken’

Wat is de ‘gezonde zakelijkheid’ van Curavista?

‘We genereren voornamelijk inkomsten uit publicaties en het ontwikkelen van eLearning omgevingen. We ontvangen geen subsidies. Als patiënten hun eigen gegevens invoeren in een applicatie dan genereert dit waardevolle data, waar veel belangstelling voor is. Als deze data gebruikt kan worden binnen het zorgproces dan snijdt het mes aan twee kanten. We zijn daarom studies gaan doen, vooral naar het gebruik van dit soort applicaties, in samenwerking met Universiteiten en Hogescholen. Uiteraard gebruiken we alleen gegevens van gebruikers die toestemming geven.
Daarnaast geven we professionele begeleiding bij het vertalen van kennis naar eLearning cursussen. Curavista is een geaccrediteerde aanbieder van eLearnings.’

‘Voor ons was het een doorbraak toen de overheid zei dat alle burgers een eigen dossier moeten krijgen. Dat was het mooiste cadeau wat we ooit hebben gehad.’

Als je terugkijkt op jullie ondernemersjaren wat is je grootste succes geweest?

‘Voor ons was het een doorbraak toen de overheid het medische dossier van de burger invoerde. Dat was het mooiste cadeau wat we ooit hebben gehad. Dat was waar we het al die jaren voor hebben gedaan.’

Heeft OIZ jullie kunnen ondersteunen bij de stappen nadat het beleid is veranderd?

‘Eén van de belangrijkste dingen was dat artsen gemakkelijk mee willen kijken vanuit hun eigen elektronisch patiëntendossier (EPD) in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt. Aanpassingen in de verwerkingsovereenkomst tussen specialisten/ziekenhuizen en Curavista waren noodzakelijk. Niet alleen specialisten hebben zeggenschap over de data van de patiënt, ook de patiënten zelf. OIZ heeft ons ondersteuning geboden bij het uitwerken van juridische aspecten omtrent dit vraagstuk. Dit is heeft ons goed verder geholpen ’

Welke voordelen zie jij nog meer als lid van OIZ?

‘Het is fijn dat de voorzitter van OIZ aanwezig is bij de meetings van het informatieberaad Zorg. Deelnemers uit het zorgveld werken hier bestuurlijk samen met o.a. het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het is goed dat OIZ de belangen van ons als ondernemers behartigt tijdens deze meetings.’

‘Het is interessant om met andere zorgprofessionals in gesprek te gaan over hun bevindingen in de markt. OIZ creëert een open omgeving waarbinnen waardevolle kennis wordt uitgewisseld.’

Een andere pijler van OIZ is het samenwerken en kennisdelen. Hoe hebben jullie dit ervaren als lid van OIZ?

‘Er was laatst een hele leuke meeting over standaarden, dit past goed in het verhaal over het omgaan met data. Hoe onderhoud je die standaard en waar haal je het budget vandaan om dit te realiseren? Het gaat vooral om het sparren met andere leveranciers; hoe ga je met dit vraagstuk om en hoe kun je bijvoorbeeld zorgen dat de marges goed genoeg zijn.
Het is interessant om met andere zorgprofessionals in gesprek te gaan over hun bevindingen in de markt. OIZ creëert een open omgeving waarbinnen waardevolle kennis wordt uitgewisseld. Het is makkelijk als je elkaar in het veld kent, ook om samen op te trekken en software gezamenlijk te verbeteren en goed te valideren in de markt. We moeten tenslotte allemaal antwoord geven op nieuwe ontwikkelingen en eisen in de markt. Zorg is veel samenwerken en dat begint met de juiste intenties.’

‘Het is makkelijk als je elkaar in het veld kent, ook om samen op te trekken en software gezamenlijk te verbeteren en goed te valideren in de markt.’

Zou je andere ondernemers en bedrijven OIZ aanbevelen en waarom?

‘Ik persoonlijk geloof in samenwerken en elkaar kennen, en dat is wat OIZ biedt. Iedereen doet alsof we elkaar weg moeten concurreren, maar dat is niet nodig. Ik kijk vooral naar Europa, de wereld ligt voor ons open. We moeten met elkaar mooie dingen maken en dit exporteren buiten Nederland. Juist de armen ineenslaan kan de zorg een stuk verder helpen.’

Je bent zelf ook ooit als startup begonnen, wat denk jij dat OIZ kan betekenen voor startups?

Voor een startup is het een ontzettend leuke manier om met de mensen die de klappen van de zweep kennen in contact te komen. Ik begeleid zelf ook startups vanuit het LUMC en ik merk dat ze de weg niet goed kennen. OIZ kan startups als vereniging verder helpen en daarbij is het een kans om je netwerk te vergroten.