blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

OIZ schrijft commentaar in reactie op brief Bruno Bruins


18.03.19

Het netwerk van OIZ lijkt zich te sluiten: Kees Donker, bestuursleden en andere leden van OIZ zitten om tafel bij organisaties uit alle lagen van de zorgketen. De vereniging praat met nieuwe partijen, zoals VNO-NCW, en binnen bestaande contacten worden we uitgenodigd om over meer onderwerpen mee te praten. Kees Donker vertelt over dit levendig speelveld én over de brief die vanuit OIZ naar het ministerie van Medische Zorg en Sport zal worden gestuurd.

‘De afgelopen ledenvergadering was zoals het bestuur onze bijeenkomsten voor ogen had: met alle aanwezigen debatteerden we twee uur lang over de brief die minister van Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, heeft gestuurd aan de Kamer. Deze brief is in reactie op de Kamervragen die zijn gesteld over de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Ook de rol van softwareleveranciers wordt benoemd in de brief, bijvoorbeeld in relatie tot het gebruik van standaarden die verplicht worden gesteld.’

‘In de brief wordt onder andere gesproken over de digitalisering in de zorg en dat deze in de afgelopen jaren niet vanzelf en niet snel genoeg heeft plaatsgevonden. Ook wordt een bedrag genoemd ter stimulering van de ontwikkeling: 400 miljoen euro. Vanwege de complexiteit van de zorg is dat een druppel op de hete plaat. Het bestuur gaat nu op basis van input die ze van de werkgroepen ontvangen, een commentaar schrijven. Dat is een hele mooie ontwikkeling.’

Om tafel met VNO-NCW

‘Ook heb ik contact gehad met een organisatie waarmee wij nog niet eerder om tafel zaten, namelijk VNO-NCW. Ik sprak met de directeur zorg en hij bood direct zijn excuses aan. Er was een rondetafel over zorg geweest en OIZ was niet uitgenodigd. Een grote leverancier die daar wel aanwezig was, vroeg waarom wij er niet waren. Dat wij alsnog worden benaderd, is een mooie ontwikkeling. Nu zijn we gevraagd om mee te denken over rondetafels en inhoudelijke onderwerpen, en we kunnen hen benaderen met punten en vraagstukken waarin we gezamenlijk kunnen optreden.’

‘OIZ wordt eveneens gevraagd om mee te praten over het onderwerp ‘horizontaal toezicht’. Enerzijds vanuit ZN, waar ik in gesprek ben met diverse beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor het landelijk platform ‘horizontaal toezicht’. Anderzijds praten we met de ziekenhuissector in het horizontaal toezicht gesprek geïnitieerd door NFU en NVZ. We worden gevraagd om in deze discussies het standpunt van de softwareleveranciers over te brengen. Voor ons is het ook goed om de vinger aan de pols te houden.’

AVG: blijven nadenken over de gevolgen

‘Waar wij als vereniging nog wat aandacht aan kunnen besteden, is de AVG. Er is hoog ingezet op de AVG, maar nu de verkiezingen weer op stapel staan, zie je dat ambtenaren afwachten. Ze kijken uit naar de nieuwe regering en verwachten mogelijk dat het dan toch weer anders zal worden. Toch moeten wij onze aandacht niet laten verslappen. Het is juist goed om dit onderwerp hoog op de agenda te houden, informatieoverdracht tussen leden te stimuleren en leden van elkaar te laten leren. En laten we niet vergeten dat het hier om wetgeving gaat.’

‘Het speelveld is zeker levendig en het is interessant om te zien hoe het netwerk zich langzaam begint te sluiten. Ons bestuurslid Johan Vos zit bijvoorbeeld in de architectuurboard, horend bij het Informatieberaad. En ik ben met bestuurslid Marc Sterenberg bij Bridgehead op bezoek geweest en heb gesproken over de visie op de markt. Ook de werkgroepen blijven actief, onze leden praten mee en met het schrijven van de reactie op de brief van de minister maken we onze missie waar.’

Kees Donker
Kees Donker, directeur OIZ

Downloads