blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

OIZ houdt vinger aan de pols tijdens formatie en Informatieberaad


03.10.17

Net als de formatie neemt het Informatieberaad genoeg tijd om een stand van zaken te bepalen en daarop besluiten te nemen. Er wordt veel gepolderd en dat hoort erbij als de achterban betrokken moet blijven. In al die tijd blijft OIZ-directeur Kees Donker aan tafel en in gesprek met andere betrokkenen. Zo leiden gesprekken met bijvoorbeeld MedMij tot concrete resultaten. Ook zijn tijdens het Informatieberaad 36 basisblokken voor de zorg opgesteld, in samenspraak met OIZ.

Sinds drie jaar woon ik vergaderingen van het ECP, het platform voor informatiesamenleving, bij. Zeker het contact met de lokale overheid en de daaraan gelieerde onderwerpen zoals vorderingen in digivaardigheid en gemeentelijke wetgeving zijn waardevol. In het begin zaten alleen enkele leveranciers aan tafel, maar inmiddels zijn we als vereniging lid geworden met het platform.

Betere aansluiting bij de politiek

Dat contact belangrijk is, blijkt bijvoorbeeld uit mijn kennismaking met Marion Stijn, voorzitter van GGD Den Haag, maar ook portefeuillehouder voor ICT van de landelijke GGD’s. We gaan binnenkort om tafel om te kijken wat OIZ voor de GGD kan betekenen. Ook de nieuwe voorzitter van het platform Langdurige Zorg van het ECP, Lea Bouwmeester, is een interessante gesprekspartner. Als voormalig kamerlid kent zij alle politieke wegen. Zij kan ons wellicht helpen om betere aansluiting te vinden bij de politiek.

Bouwmeester bevestigt dat we de vinger aan de pols moeten houden als het gaat om het nieuwe kabinet. Het is maar de vraag hoe het met de zorg zal gaan. Punten van zorg zijn bijvoorbeeld de groeiende invloed van verzekeraars. Daar staat tegenover dat gemeenten hun eigen lijn trekken en zich weinig aantrekken van Den Haag. Dat is een duidelijk pijnpunt voor zorginstellingen, maar ook voor de ontwikkeling van MedMij.

Overigens: ons contact met Margot Brands, die MedMij trekt vanuit de NPCF, laat eveneens zien dat er daar geluisterd wordt naar de visie van OIZ. Wij hebben bijvoorbeeld gepleit voor standaardisatie en deze visie hebben ze overgenomen. Ze willen een architectuurboard opzetten om gezamenlijk richtlijnen op te zetten. Brands wil korte lijnen met de softwareleveranciers, zodat zij niet opnieuw het wiel uitvindt. Het is goed om te zien hoe ze ons belang meenemen in de ontwikkeling van MedMij.

Flink gepolderd

Ook Ron Roozendaal, CIO van VWS, wil de mening van softwareleveranciers in kaart brengen en is bezig met een brede consultatie. De enige zorg is dat veel zaken op zich laten wachten. Dat heeft er ook mee te maken dat veel partijen in de binnenring een achterban hebben die ook geraadpleegd moet worden voordat een besluit kan worden genomen. Er wordt flink gepolderd, maar ook makkelijk doorgeschoven. Het volgende beraad is pas begin december dus op sommige besluiten zullen we moeten wachten.

Op een ander punt, namelijk uit welke onderdelen een zorgdataset zou moeten bestaan, is wel een klap gegeven. In het beraad in juni bleek een grote behoefte aan een vastgesteld aantal bouwstenen. Daarom zijn in samenwerking met onder andere OIZ 36 zorginformatiebouwstenen opgesteld waaruit gegevenssets opgebouwd moeten zijn om goede informatie-uitwisseling te garanderen. De beslissing is genomen, de achterban is geïnformeerd en daarmee zetten we de volgende stap naar standaardisatie.

Ook de informatievoorziening naar onze leden toe willen we continu verbeteren. Daarom heb ik afgelopen maand een survey uitgestuurd naar onze leden. Een kwart van de leden heeft gereageerd en daardoor heb ik een redelijk beeld van de tevredenheid van onze leden gekregen. Er is tevredenheid over de onderwerpen die we behandelen en de werkgroepen. De vergaderingen worden waardevol geacht, maar er wordt per bijeenkomst te veel besproken. Daar willen we aan werken. Ook kijken we naar mogelijkheden om eenvoudiger intercollegiale vragen te stellen.

Is de survey aan u voorbijgegaan, maar wilt u alsnog uw input leveren? Neem dan contact op met het secretariaat: info@oizorg.nl

Kees Donker

Kees Donker, directeur OIZ

Downloads