blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

In de spotlight: Thomas Ferguson, GeriMedica


29.06.17

Vanuit de behoefte naar een goed EPD voor de ouderenzorg en later de gehandicaptenzorg is tien jaar geleden GeriMedica ontstaan. Het bedrijf is nu een jaar lid van OIZ. Directeur Thomas Ferguson vertelt: ‘Vooral in overstijgende zaken, zoals belangenbehartiging tijdens het leveranciersoverleg van het Informatieberaad, kan OIZ een belangrijke rol spelen.’

Kunt u een korte introductie geven van uw bedrijf en aangeven welke klanten u bedient?

Thomas Ferguson, directeur van GeriMedica: ‘Ons bedrijf is ontstaan vanuit de behoefte aan een goed EPD en de behoefte aan beter georganiseerde behandeldiensten in de ouderenzorg. Als specialist ouderengeneeskunde en parttimemanager behandeldienst werkte ik in de ouderenzorg en zag ik dat ons vakgebied in het inzetten en delen van informatie achterliep op de rest van de gezondheidszorg. Daarom ben ik samen met de mede-initiatiefnemer in 2007 dit bedrijf gestart als spin-off van het VU Medisch Centrum.’

‘We leveren nu dus een EPD genaamd Ysis voor de ouderenzorg en inmiddels ook voor de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Daarnaast zijn wij een belangrijke schakel om het wetenschappelijk onderzoek in de chronische zorg te versnellen. Enerzijds hebben we usual care data door de 160.000 dossiers die nu in ons EPD zijn opgeslagen. Wanneer zorginstellingen hun patiënten erover informeren, mogen deze data geanonimiseerd gebruik worden voor wetenschappelijk onderzoek door aangemerkte academische centra.’

‘Anderzijds kunnen we als tussenpersoon fungeren als een onderzoeker of hoogleraar prospectief wetenschappelijk onderzoek wil doen. Een voorbeeld is het initiatief voor een landelijk netwerk van peilstations door VUMC en RIVM. In dit onderzoek zullen data verzameld worden over bijvoorbeeld urineweginfecties en de behandeling ervan. Wanneer zorginstellingen willen meewerken met dit prospectief onderzoek, verschijnen meer vragen in het systeem als een gebruiker een aantekening over urineweginfectie invoert. Deze data komt direct terecht in de database van de onderzoeker.’

Waarom bent u lid geworden van OIZ?

‘Er gebeurt momenteel zoveel in de informatisering van de gezondheidszorg dat we het belangrijk vinden dat de leveranciers vertegenwoordigd worden door één belangenbehartiger. De centrale rol van OIZ is bijvoorbeeld goed zichtbaar als we aanschuiven bij het leveranciersoverleg van het Informatieberaad. Recentelijk was het OIZ die een vervolg gaf aan deze bijeenkomsten; waar dit voor een individuele leverancier niet mogelijk was geweest.’

‘De belangbehartiging is niet alleen in eigen belang, maar zorgt voor goede afstemming tussen alle partijen. Misschien vinden sommige leveranciers het een risico, maar als sector zouden we moeten streven naar een open systeem met goede ontsluiting naar andere systemen en infrastructuren. Alleen dan wordt de software-infrastructuur van onze gezondheidszorg beter én wordt uiteindelijk de zorg beter.’

Welke uitdagingen ziet u in de zorg- en IT-markt?

‘In navolging van het vorige antwoord: het snel en goed ontsluiten van informatie op een gestandaardiseerde manier blijft een uitdaging. Vooral tussen verschillende sectoren en leveranciers is dat lastig. Ook wordt er door software leveranciers en door zorginstellingen nog te weinig geïnvesteerd in moderne technologie. Ze zien soms de noodzaak niet of durven geen investeringen te doen. Ik ben van mening dat dit een belangrijke oorzaak is van het relatief trage tempo van software innovatie in de gezondheidszorg.’

Thomas Ferguson, directeur en mede-oprichter GeriMedica

Downloads