blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

In de spotlight: Hanneke van den Heuvel, NICE Software


24.03.17

NICE Software is sinds kort lid van OIZ. Vooral het ontmoeten van leveranciers en het gezamenlijk bespreken van actuele thema’s zijn de belangrijkste redenen waarom NICE lid is geworden, vertelt directeur Hanneke van den Heuvel. Zij stelt haar bedrijf voor en legt uit welke uitdagingen in haar vakgebied, de paramedische zorg, vooral spelen.

Kunt u een korte introductie geven van uw bedrijf en aangeven welke klanten u bedient?

Hanneke van den Heuvel, directeur bij NICE Software: ‘NICE Software is leverancier van softwareapplicaties voor de paramedische beroepsgroep en voor de revalidatiesector binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. We zijn inmiddels tevens gegroeid van applicatieleverancier paraNICE naar inrichtingsadviseur rondom bedrijfsvoering.’

Van den Heuvel vertelt dat NICE zich onderscheidt op meerdere vlakken, te beginnen met het meedenken in de op handen zijnde herpositionering van paramedische beroepsgroepen en revalidatiedisciplines. Ook heeft NICE Software kennis van complexe multidisciplinaire planningsvraagstukken, waarvoor meerdere tools ontwikkeld zijn. Deze worden doorontwikkeld op basis van de praktijk en in samenspraak met de Vereniging paraNICE gebruikers Nederland en met het Ziekenhuis Revalidatieplatform paraNICE.’

‘Efficiënte planningen ondersteunen de verbetering van de kwaliteit van de zorg en daarom bieden wij zorgproductgerichte planningstools voor het centraal plannen van de zorg. Ook kennis van ingewikkelde regelgeving rondom eerstelijns- en tweedelijns declaraties zijn speerpunten van NICE. Vooral met eerstelijns declaraties binnen de instellingsmuren hebben ZIS-systemen moeite.
Alle paraNICE modules dragen aantoonbaar bij aan het verhogen van correcte registratie en aan verhoging van productiviteit van afdelingen en medewerkers’, aldus Van den Heuvel

Waarom bent u lid geworden van OIZ?

‘Wij zijn lid geworden van OIZ om gezamenlijke belangenbehartiging van ICT-leveranciers of -dienstverleners richting overheid, Vecozo of zorgverzekeraars te ondersteunen. Tevens is het goed om met mede-ICT-dienstverleners en -leveranciers in de zorg in contact te komen en op basis van kennisdeling gezamenlijk de belangen van klanten te kunnen blijven ondersteunen en verbeteren.’

‘Standaardisatie en regelgeving in de zorg is natuurlijk complex en een overlegorgaan is in dit geval zeer welkom. Verder geeft het lidmaatschap ons het vertrouwen om bij vragen en strategische complexe vraagstukken lid te zijn van een platform waarin veel kennis aanwezig is en dat kan dienen als klankbord en wellicht als adviesorgaan.’

Welke uitdagingen ziet u in de zorg- en IT-markt?

‘Er is een spanningsveld tussen ziekenhuizen en revalidatiecentra. De positie van het ziekenhuis is niet langer vanzelfsprekend en overleven kan alleen bij het inslaan van nieuwe paden. Actief zijn en visie zijn kernwoorden, bij passiviteit zullen anderen het initiatief nemen. NICE Software is partner namens de ziekenhuizen en wil vooral ondersteunen bij de positionering van de ziekenhuissector.’

‘Er ligt nóg een uitdaging bij het management van de paramedische ziekenhuisprofessionals, namelijk het binnenshuis beter positioneren. Er zou in ieder ziekenhuis een Paramedische Adviesraad (PAR) actief moeten zijn, vergelijkbaar met de Verpleegkundigen- en Verzorgenden Adviesraad (VAR) die al actueel en actief is in meerdere ziekenhuizen.’

‘De Raad van Bestuur is vaak niet op de hoogte van de complexe regelgeving rondom paramedische zorg én van de meerwaarde die deze zorg biedt binnen de zorgpaden van de patiënt binnen de muren van een ziekenhuis, maar ook preventief en over de muren heen. Het bepalen van de ziekenhuisvisie dient mede ten grondslag te liggen aan belangrijke beslissingen die in deze sector genomen dienen te worden.’

‘Vanuit de ervaring bij meer dan zestig ziekenhuizen is het een uitdaging nieuwe concepten te ontwikkelen voor onze doelgroepen. Dit om in te spelen op hun toekomstige rol in de keten ‘patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar’. Speerpunt is ons ZorgChannel concept met interactieve patiëntgebonden videomessaging.’

Welke rol ziet u weggelegd voor OIZ?

‘Wij zien voor OIZ de rol die ze al op zich neemt om in grote en kleinere verbanden leden bij elkaar te brengen rondom thema’s. Het ondersteunen en stimuleren van ketensamenwerking is tevens van belang. Ook tegengaan van monopolievorming en van te grote dominantie van marktposities in de ICT-zorgmarkt lijkt ons absoluut een thema dat op de agenda mag worden gezet in 2017. Een bijeenkomst over dit onderwerp is interessant en nuttig naar ons idee.’

Hanneke van den Heuvel, NICE Software (Bron: ICT Magazine)

Downloads