blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

In de spotlight: Freek Erens, Adapcare


03.10.17

Freek Erens, medeoprichter en directeur van Adapcare, ziet de zorg- en IT-markt veranderen, waarbij de cliënt centraal komt te staan. Dat betekent niet alleen dat Adapcare zijn eigen oplossingen daarop wil aanpassen, maar ook dat standaarden nodig zijn om uitwisseling van gegevens in de hele keten mogelijk te maken. Het gezamenlijk vaststellen van die standaarden is één van de redenen waarom Adapcare lid is geworden van OIZ.

Kunt u een korte introductie geven van uw bedrijf en aangeven welke klanten u bedient?

Freek Erens, medeoprichter en directeur van Adapcare: ‘Tien jaar geleden hebben we Adapcare opgericht vanuit het idee de zorgprofessionals beter te ondersteunen met software. Tot die tijd waren de systemen in de care veelal administratief van aard. Als een zorgorganisatie uit bijvoorbeeld 2.000 mensen bestond, dan werden alleen de 100 mensen die in administratie of beleidsadvies werkzaam waren, ondersteund. De andere 1.900 mensen niet. Dat wilden we veranderen.’

‘Adapcare ontwikkelt bedrijfsbrede zorgapplicaties voor zorgorganisaties, voornamelijk in de ouderen- en gehandicaptenzorg. We ondersteunen zorgprofessionals, behandelaren en artsen in hun proces, in de behandelkamer, aan het bed of de keukentafel van de cliënt. Ook de administratie kan gevoerd worden met ons systeem Pluriform Zorg. Het is een uitgebreid systeem dat we de laatste jaren aan het uitbreiden zijn naar ondersteuning van de cliënt en mantelzorger zelf.’

‘Cliënten en mantelzorgers willen niet alleen meelezen, maar ook participeren. Uit een sessie met cliënten bleek dat iedereen, ook de cliënten die niet konden lezen of schrijven, wil kunnen reageren op wat begeleiders over hem of haar schrijven. Het is de emancipatie van de cliënt en dat moet een plek krijgen in het zorgproces. Dat is de missie van onze organisatie. Ons bedrijf is commercieel, maar we hebben ook ideële motieven.’

Welke uitdagingen ziet u in de zorg- en IT-markt?

‘Als de cliënt in het centrum van het zorgproces komt te staan, dan is direct duidelijk dat het systeemlandschap moet worden geplooid naar de cliënt en zijn netwerk. Denk aan alle organisaties waarmee de cliënt in aanraking komt: zorgorganisatie, ziekenhuis, huisarts en apotheek. Alleen als de systemen ook als netwerk gaan functioneren ontstaat continuïteit van zorg. Dat is een technische uitdaging waar wij als softwareleveranciers voor staan.’

‘Als tweede uitdaging zie ik de houding van medewerkers tegenover de systemen waarmee zij werken. Ze zien dit als een verplicht nummer, maar als ze thuis zijn, zitten ze wel twee uur op Facebook. Een systeem moet niet alleen gebruiksvriendelijk zijn, maar ook gebruiksleuk. Mensen moeten met plezier het systeem kunnen gebruiken, zodat het ze echt helpt in hun werk.’

‘De derde uitdaging is op organisatieniveau: we zien dat veel zorginstellingen onder druk staan om kosten te verlagen en kwaliteit te verhogen. Ze hebben alleen niet altijd de kennis in huis om alles zelf op te pakken. Ze geven die druk vervolgens door aan de leveranciers en wij hebben dan ook de verantwoordelijkheid om ze meer te helpen. Bijvoorbeeld door best practices aan te leveren en een betere prijs/kwaliteitverhouding te bieden.’

Waarom bent u lid geworden van OIZ?

‘Ten eerste hebben we als organisatie niet alleen te maken met zorgorganisaties, maar ook met overheden, verzekeraars en gelieerde organisaties, zoals Nictiz, VECOZO en Actiz. Het is belangrijk dat we onze stem in de ontwikkeling van wet- en regelgeving kunnen laten horen en dat kan beter als we samen die stem verwoorden. Ten tweede is het belangrijk dat we werken aan informatiestandaarden. Je kunt die standaarden niet in je eentje bepalen, dat moet je met elkaar doen.’

Freek Erens, Adapcare

Downloads