blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

In de spotlight: Cees Schaap, directeur Zorgdoc


19.12.17

Zorgdoc is wellicht een vreemde eend in de bijt binnen OIZ. ‘We leveren als enige twee digitale omgevingen, voor patiënten én zorginstellingen’, vertelt directeur Cees Schaap. Dat betekent dat het bedrijf zich eenvoudig kan onderscheiden, maar soms ook herhaaldelijk moet uitleggen hoe de omgeving, waarin de patiënt centraal staat, werkt. ‘We leggen een laag over de data van zorginstellingen. Eén van de voordelen hiervan is dat ze direct voldoen aan de AVG-privacywetgeving.’

Kunt u een korte introductie geven van uw bedrijf en aangeven welke klanten u bedient?

Cees Schaap: ‘Zorgdoc is een startup. Ik ben de bedenker van Zorgdoc en momenteel directeur van ons bedrijf. Wij zijn verbonden met de TU Eindhoven. Studenten helpen ons door hun kennis over de nieuwste programmeertechnieken toe te passen en wij helpen hen door concrete ontwikkelervaring te bieden. Wij werken met Python, één van de moderne programmeertalen. De meeste experts daarin zijn op de TU te vinden.’

‘In 2007 zijn we gestart met het ontwikkelen van een medicatie-PGD. De ervaring van de patiënt en het beheer van zijn eigen data was voor ons het uitgangspunt. Zorgdoc is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig PGD. De patiënt beheert in de digitale omgeving zelf zijn medicatieoverzicht en zorgplannen. Ook beslist hij zelf met wie hij deze informatie deelt. Zo houdt de patiënt controle over zijn eigen informatie en wie inzage heeft in zijn zorggegevens.’

‘Naast Zorgdoc hebben we nu ook Zorgdoc.PRO, de digitale omgeving voor zorginstellingen. De omgeving vult de gegevens uit Zorgdoc, gedeeld door de patiënt, aan met medicatie-informatie uit alle beschikbare bronnen, zoals LSP, XIS en ECD’s. Ook kunnen zorgverleners aanvullende vragen versturen en zorgplannen delen via het Zorgdoc Berichtencentrum. Deze informatie kan vervolgens gevalideerd worden door de patiënten.’

‘Doordat de patiënt centraal staat in de ontwikkeling van Zorgdoc en Zorgdoc.PRO, voldoen wij bij voorbaat al aan de nieuwe AVG-privacywetgeving. De patiënt houdt met deze digitale omgevingen controle over zijn medische gegevens. Hij kan dan ook besluiten om toegang tot deze gegevens weer in te trekken en dit eenvoudig doen via zijn eigen omgeving. Omdat ziekenhuizen, onze voornaamste klanten, Zorgdoc.PRO als laag over hun data kunnen leggen, kunnen ze ook voldoen aan de AVG.’

Welke uitdagingen ziet u in de zorg- en IT-markt?

‘De grootste uitdaging in de zorg- en IT-markt is toch wel het voldoen aan de AVG. We zien bij onze klanten toch vaak oude systemen draaien, waarvan de structuur van de architectuur niet op orde is. De kern is vaak decennia geleden ontwikkeld. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar vaak zie je dat data door die systemen moeilijk uitgewisseld kan worden. Ook wordt data weinig tot niet met actuele codesystemen gecodeerd, waarmee de privacy niet gewaarborgd kan worden.’

‘Onze uitdaging is uitleggen dat verantwoordelijkheid voor datalekken niet meer doorgeschoven kan worden naar de leveranciers. Je moet het zelf op orde hebben, anders kan je flinke boetes tegemoetzien. Wij kunnen een laag over de interne data leggen met Zorgdoc.PRO en daarmee privacy afdekken. Dat geldt ook voor inkomende data vanuit bijvoorbeeld het LSP. Gegevens worden per patiënt geordend, zodat het recht om vergeten te worden ook ingewilligd kan worden.’

Waarom bent u lid geworden van OIZ?

‘In gesprek met OIZ realiseerde ik dat de onderwerpen die besproken worden, interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de thema-avond over de AVG. Het is waardevol om het kennisniveau in de branche hoog te houden. Ook kunnen we samen een vuist maken tegen het ministerie. Ik vind het belangrijk dat we constructief meedenken. Geen veranderingen tegenhouden, maar zeggen: het is een goed plan, maar we willen drie jaar de tijd om alles op orde te brengen.’

‘Wij zijn overigens wel de enige leverancier die zowel een patiënten- als zorginstellingomgeving biedt. Daarom moeten we toch nog het een en ander zelf oppakken. Als het bijvoorbeeld ging om de inkoopvoorwaarden voor de gezondheidszorg, werd er niet gekeken naar de voorwaarden voor patiëntomgevingen. Ik snap ook dat OIZ daar geen rol in kan spelen. Het is goed dat we, daar waar het kan, gezamenlijk optrekken.’

Cees Schaap, Zorgdoc

Downloads