blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

iJW, iWMO en iWlz in 2019: OIZ stelt kritische vragen


29.08.18

Voor 2019 staan wat kleine wijzigingen voor iJW, iWMO en iWlz gepland. Over de grotere wijzigingen wordt druk gedelibereerd, waarbij de Werkgroep Wet- en Regelgeving van OIZ kritische vragen stelt en meepraat. Want, zo vertelt Eddy van de Werken, soms wordt veranderd om het veranderen. ‘Wat is de business case van de wijzigingen? Wat helpt de nieuwe wet- en regelgeving onze klanten en ons als softwareleveranciers?’

Eddy van de Werken, lid van  de Werkgroep Wet- en Regelgeving: ‘Vanuit het sociaal domein en de gemeente staan wijzigingen gepland voor de Jeugdwet (JW) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vanuit OIZ waren we betrokken bij de ontwikkeling hiervan en hebben we de agenda medebepaald. Wij hebben bij de wijzigingen continu gevraagd: hoe helpen die onze klanten? Hoe helpen die ons? Wat is de business case? Soms voelen beleidsmedewerkers de druk om te veranderen om het veranderen. Wij waken dat het wel de goede richting op gaat.’

Wijzigingen iJW en iWMO van 1 april 2019

‘Wat vooral belangrijk is bij wijzigingen in wet- en regelgeving, is het effect van een verandering op andere onderdelen. Als je de toewijzing verandert, dan heeft dat ook invloed op hoe verantwoording moet plaatsvinden en andersom. Daar proberen wij voor te waken. Wij hebben daar aandacht voor in het belang van onze klanten. Wij maken de software wel, maar onze klanten moeten er ook mee kunnen werken.’

‘De nieuwe wijzigingen die op 1 april 2019 van kracht worden zijn op een haar na afgerond. De omvang van de wijzigingen is beperkt. Dat komt omdat we bij een aantal wijzigingen de waarschuwing hebben gegeven dat sommige wijzigingen groter opgepakt moeten worden, zodat het van voor tot achter klopt. Deze release, versie 2.3, is daarom een verduidelijkingsrelease. De toelichting voor het invullen van bepaalde velden bleek niet eenduidig, dus die informatie is nu nader gespecificeerd.’

Grote plannen iWlz in de ijskast gezet

‘Ook de plannen voor de iWlz voor 2019 zijn klein, misschien nog kleiner dan die voor de JW en WMO. De grootste plannen zijn in de ijskast gezet. Ze hebben van de afgelopen release in mei 2018 geleerd dat het bigbangscenario niet is gelopen zoals ze hadden gehoopt. We hebben daarom met het Zorginstituut Nederland en de stuurgroep iWlz gesproken over de punten die niet goed liepen. Uiteindelijk is besloten om de komende grote wijzigingen eerst verder uit te werken.’

‘Nu is de technische expertgroep actieprogramma iWlz opgezet. Deze groep, waar OIZ ook onderdeel van is geworden, gaat zich bezig houden met de wijze waarop informatie gedeeld wordt binnen de keten. Ze willen dat drastisch veranderen. Nu worden berichten van verzender naar ontvanger via een soort postbussysteem (Vecozo) uitgewisseld. In de toekomst willen ze naar een registermodel, waarbij informatie moet worden opgehaald door gemeenten en zorgkantoren bij de zorgaanbieders en vice versa. Het is een grote verandering en de vraag is hoe dat vorm krijgt.’

‘Als bestuur praten we daar binnenkort over: wat vinden wij van deze wijziging? Welke pro’s en contra’s kunnen wij opstellen? Welk probleem wordt er opgelost? Wie wordt er beter van? Dat is namelijk niet duidelijk. De vraag is wat de toegevoegde waarde is. Wij ontwikkelen ons eigen standpunt over deze ontwikkelingen. Door onze breed gedragen visie als OIZ te presenteren, kunnen we meer invloed uitoefenen dan als we afzonderlijk van elkaar onze mening geven.’

Dit is deel 1 van alle ontwikkelingen in de Werkgroep Wet- en Regelgeving. Klik hier voor het nieuws rondom het financieringsmodel in de GGZ en de Medical Device Regulations (MDR).

Downloads