blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Het Bestuur van OIZ is op zoek naar een nieuwe directeur


03.12.18

OIZ is de branchevereniging voor ICT ondernemingen in de zorg. De vereniging zet zich voor haar meer dan 80 leden in op het gebied van wet- en regelgeving voor de zorg, het tot stand komen en implementeren van standaarden en juridische vraagstukken. Naast belangenbehartiging zijn kennisdeling en netwerken belangrijke doelstellingen van de vereniging. Daarbij is de missie om toepassing van ICT in de gezondheidszorg in zijn algemeenheid te bevorderen alsmede de onafhankelijkheid en de economische positie van de branche te waarborgen.

De functie: Directeur, boegbeeld, gepassioneerde en moderne belangenbehartiger met affiniteit voor complexe gezondheidszorg ICT (0,2 – 0,4 fte)

Het dynamische speelveld van de ICT in de gezondheidszorg vraagt om meer samenwerking tussen en met overheden, koepels, zorgverzekeraars, gemeenten en andere organisaties die direct of indirect invloed uitoefenen op ICT in de zorg. De directeur is de onafhankelijke spil, aangestuurd door bestuursleden uit het werkveld, die de vereniging representeert op verschillende niveaus. Hij/zij is in staat om zowel op detailniveau zaken vlot te trekken als de grote lijnen op beleidsgebied te initiëren bij de verschillende belanghebbenden.

De nieuwe directeur speelt als belangenbehartiger, maar ook als initiatiefrijke inspirator en lobbyist uiteraard een voorname rol. Concreet mag tot het takenpakket gerekend worden:

 • Het vervullen van de rol van onafhankelijk voortrekker binnen de gestelde doelen van OIZ, in juiste afstemming met bestuur en leden;
 • Het ontwikkelen van een scherpe visie op de toekomst en ontwerpen van transitie-modellen;
 • Het faciliteren van kennisuitwisseling en –opbouw binnen de sector;
 • Het vertegenwoordigen van de OIZ in diverse gremia, zowel binnen de branche als politiek;
 • Het optimaal behartigen van de belangen van de branche;

Vanzelfsprekend bent u daarbij intern en extern het boegbeeld van OIZ. U rapporteert in deze functie direct aan het (dagelijks) bestuur van OIZ.

Uw profiel:

 • Een daadkrachtige visionair met kennis en hart voor de ICT in de gezondheidszorg;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 7 jaar ervaring als manager en/of bestuurder, bij voorkeur binnen de branche of bij gelijksoortige brancheorganisaties;
 • Aantoonbare kennis van en/of affiniteit met ICT in de gezondheidszorg;
 • Goede kennis van ambtelijke en politieke processen bij de overheid (VWS) en/of gemeenten
 • Strategisch én operationeel sterk, type bestuurder;
 • Aantoonbare commerciële ervaring;
 • Ondernemend, initiatiefrijk en resultaatgericht;
 • Bewezen uitstekende onderhandelaar en netwerker;
 • Communicator, empathisch, bindend vermogen;
 • Zakelijk en financieel goed onderlegd

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie of directe kandidatuur kunnen geïnteresseerden contact opnemen met:

Secretariaat OIZ
Willem Barentszstraat 1
3902 DE VEENENDAAL
T +31 (0) 318 54 82 11
E info@oizorg.nl
I www.oizorg.nl

 

Downloads