blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Een stevig gesprek met Vecozo en hoe om te gaan met twee ministers van VWS


19.12.17

De markt is het afgelopen kwartaal flink opgeschud: zo is het ministerie van VWS in tweeën gesplitst. OIZ zal moeten nadenken hoe de subministeries benaderd moeten worden. Ook is er onrust ontstaan na de e-mail van Vecozo aan zorgaanbieders dat sommige softwareleveranciers niet zouden voldoen aan de NEN7510-certificering. ‘Er wordt hard gewerkt om de rust terug te laten keren, zodat we met vertrouwen naar het nieuwe jaar kunnen kijken’, aldus Kees Donker, directeur OIZ.

Door Kees Donker, directeur OIZ

Als directeur van OIZ ben ik verbaasd over de uitkomst van de onderhandelingen van het kabinet. We moeten als zorg nu niet met één minister, in het verleden Edith Schippers, om tafel, maar met twee: Hugo de Jonge en Bruno Bruins. Waar De Jonge minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is, is Bruins minister voor Medische Zorg en Sport. Dat betekent dus dat ze respectievelijk verantwoordelijk zijn voor care en cure. Dat heeft gevolgen voor hoe wij de overheid benaderen.

Op wie richten wij welke pijlen

We moeten ons als belangenorganisatie met leden in zowel care als cure afvragen hoe wij ons gaan richten op VWS. Volgens het ministerie was die tweesplitsing er altijd al, dus verandert er weinig. Alleen rest voor ons dan de vraag: op wie richten wij welke pijlen? Welke brieven moeten bijvoorbeeld naar welke minister? Hoe zorgen wij dat wij onze doelstellingen behalen en niet van de ene minister naar de andere worden gestuurd? En blijven de architectuurcommunities dan ook gescheiden, terwijl data door de hele keten, zowel care als cure, lopen?

In januari volgt weer een Informatieberaad. Dat is niets nieuws en ik verwacht dat Erik Gerritsen secretarisgeneraal blijft, net zoals Ron Roozendaal CIO. Op 11 december ging het openbaar Informatieberaad niet door, maar de meet-up die eraan voorafging wel. Ik heb dit moment gebruikt om informatie in te winnen over de plannen van het ministerie. Het ministerie wenste het hele zorgsysteem in één kamer te krijgen op die dag. Dat is ambitieus, maar het leek me een goed moment om inzicht te krijgen hoe wij als OIZ de overheid het beste kunnen benaderen.

Voldoen aan NEN7510

Uiteraard was ik ook verbaasd over het hele gebeuren rondom Vecozo. Wij probeerden in de afgelopen anderhalf, twee jaar dichterbij elkaar te komen. Ze zijn tevreden met onze samenwerking en de behaalde resultaten, zoals ik ook in voorgaande nieuwsbrieven schreef. Maar wat schets mijn verbazing, halverwege november krijg ik een telefoontje: wij gaan brieven schrijven aan een aantal zorgkoepels over softwareleveranciers die nog niet voldoen aan NEN7510.

OIZ heeft gepleit om de deadline voor de NEN7510-certificering uit te stellen tot december. Daar is Vecozo mee akkoord gegaan. Het is dus al vreemd om zorgkoepels te informeren over de certificering terwijl de deadline nog niet verstreken is. Maar goed, ik dacht, als ik die brief kan inzien, dan kan ik akkoord geven. Toen bleek dat vrijwel direct na het telefoontje de brief al verzonden was en dat niet alleen zorgkoepels waren aangeschreven, maar ook zorgaanbieders afzonderlijk.

Uiteraard was de ophef groot. Er ontstond een hoop onrust bij de zorgaanbieders, die gelijk hun softwareleveranciers belden voor een verklaring. Wij hebben direct de telefoon gepakt en het bestuur van Vecozo gevraagd om opheldering. Ze geven aan spijt te hebben en zeggen toe dat ze alles zullen doen om de rust terug te laten keren. Op korte termijn zal een stevig gesprek plaatsvinden tussen Vecozo en OIZ, zodat voorkomen kan worden dat zoiets nog eens gebeurt en het vervolgtraject vastgelegd kan worden.

Waarborgen van contacten

Binnen OIZ gaan we kijken hoe we onze taken beter kunnen oppakken. Het is belangrijk dat wij in gesprek blijven met alle verschillende partijen, zoals ik ook in de vorige nieuwsbrief schreef: GGZ, gemeenten, VNG en de twee subministeries. De afgelopen twee jaar heb ik me als directeur daarvoor ingezet, maar het is belangrijk dat deze contacten gewaarborgd blijven. Ik wil dan ook in het bestuur neerleggen hoe we ook de komende tijd kunnen blijven doen.

Voor nu wens ik alle lezers een hele fijne en gezellige Kerst en een gelukkig nieuwjaar toe!

Kees Donker

Kees Donker, directeur OIZ

Downloads