blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Doelstellingen


Het doel van de vereniging is de bevordering van een verantwoorde toepassing van de informatica en de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de Nederlandse gezondheidszorg en de behartiging van de gezamenlijke belangen van organisaties, welke informatica en ICT producten en diensten ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg aanbieden.

Activiteiten

  • Het realiseren van pre-competitieve samenwerking tussen zorg ICT aanbiedende partijen onderling alsmede samenwerking tussen zorg ICT aanbiedende en zorg ICT afnemende partijen
  • het ondersteunen van initiatieven, welke de uitwisselbaarheid van gegevens tussen zorginformatiesystemen mogelijk maken
  • het aantoonbaar maken van de baten alsmede een schatting van de benodigde investeringen inzake veranderingen in de Zorg ICT
  • het bijdragen aan normalisatie- en standaardisatieactiviteiten en de toepassing van normen en standaarden te bevorderen
  • het onderhouden van contacten inzake zorg ICT met partijen in de gezondheidszorg, zoals koepelorganisaties en de Overheid,┬áhet verzamelen en distribueren van relevante informatie, het formuleren en uitdragen van gezamenlijke standpunten, het organiseren van vergaderingen en evenementen, het onderhouden van een internet website e.d., ten behoeve van de uitwisseling van kennis en ervaring zowel voor de leden als voor doelgroepen binnen de gezondheidszorg.

Downloads