blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Definitieve afspraken over een Minimum Viable Product 


13.09.21

De partijen van het programma Zorgprestatiemodel en de Organisatie van ICT-leveranciers in de Zorg (OIZ) hebben samen kaders voor een Minimum Viable Product (MVP) opgesteld. Dit MVP beschrijft de minimale eisen waaraan een EPD-systeem moet voldoen om op 1 januari 2022 volgens het zorgprestatiemodel te kunnen registreren. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat EPD’s op tijd klaar zijn voor de nieuwe bekostiging die per 2022 wordt ingevoerd in de ggz en forensische zorg. De afspraken over het MVP zijn nu definitief voor het onderdeel ‘registratie’. Wij zijn blij dat we met elkaar deze afspraken hebben kunnen maken. We benadrukken dat een MVP een minimum weergeeft en hopen dat de feitelijke ontwikkeling een hoger streefniveau heeft.

We blijven ook over de verdere ontwikkeling van het zorgprestatiemodel met elkaar in overleg, zodat beleid en ICT elkaar blijvend versterken. De gesprekken over de MVP-onderdelen ‘declaratie’ en ‘verplichte gegevensaanleveringen’ lopen nog. Daar hopen we u in oktober over te informeren. Alleen samen kunnen we deze grote transitie succesvol laten verlopen.

Eddy van de Werken
Voorzitter OIZ