Maak iedereen digibeter

Zorgvisie/Tech, januari 2021, rubriek Column, Eddy van de Werken Eddy van de Werken verbaast zich erover dat er nog steeds digibeten werken in de zorg. Hij bepleit daarom dat op scholen voor zorgonderwijs ict een serieuze plaats dient te krijgen.

OIZ reactie discussienota Zorg voor de toekomst – VWS

Doctor using digital tablet

OIZ heeft gereageerd op de discussienota Zorg voor de toekomst die het Ministerie van VWS ter consultatie heeft aangeboden. Kern van onze inbreng samengevat aan de hand van drie begrippen: tijdigheid -> zie ICT niet als het sluitstuk van beleidsontwikkeling, OIZ denkt graag me betrokkenheid -> betrek OIZ bij beleidsontwikkeling waardoor de implementatie van beleid expliciet geagendeerd […]

Een slimme overheid is beter voorbereid

Zorgvisie/ Tech, januari 2021, rubriek Column, Eddy van de Werken  Ik schrijf deze column op de dag dat de vaccinaties beginnen. U leest dit enige tijd later. Is deze column dan ‘mosterd na de maaltijd’? Nee, zeker niet, omdat voorafgaand aan het vaccineren allerlei argumenten gegeven zijn waarom Nederland later dan de omringende landen is […]

Pas op de plaats inzake implementatie en uitrol van iWvGGZ berichten

group of doctors on conference at hospital

Pas op de plaats wat de implementatie en uitrol van iWvGGZ berichten betreft – een heel mooie resultaat, na maanden van discussie. Net als elk budget, kan het zorgbudget ook maar 1 keer uitgegeven worden. Als OIZ hebben we ons ingezet voor een moderne informatie-uitwisseling, waarbij gegevens uit het primaire proces zo veel als mogelijk […]

Hoog tijd voor een veilige digitale identiteit

Zorgvisie/ Tech, september 2020, rubriek Column, Eddy van de Werken De verandering van het dagelijks leven was het afgelopen halfjaar enorm. Dat heeft iedereen ervaren: jong, oud, ziek, gezond. Of je nu scholier bent, werkt of gepensioneerd bent: iedereen heeft processen, werkwijzen en schema’s moeten aanpassen door een wereldwijd verspreid virus.