blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Verbeteren zorg kan niet los staan van softwareleveranciers


12.12.18

Gegevens uitwisselen in de zorgketen is lastig, zo bleek uit een onderzoek van twee artsen. Zij deelden hun ervaringen tijdens het Informatieberaad. Daarom praat OIZ-directeur Kees Donker al jaren met verschillende partijen om interoperabiliteit en standaarden te bevorderen. Zelfs nu komt hij nog nieuwe partijen tegen zoals CA-ICT en Bridgehead.

‘Over het algemeen zie je veel onrust in de zorgmarkt. Bijvoorbeeld bij de zorgverleners en dat is niet zo gek. Je ziet dat ziekenhuizen ook failliet kunnen gaan en dat baart natuurlijk zorgen. Ook zien we dat uitvoerende zorgverleners, zoals kleinere GGZ-praktijken, fysiotherapeuten en huisartsen, een rondedans doen rondom hun digitale activiteiten: sluiten we ons aan bij MedMij of werken we met een eigen zorgomgeving?’

Onderzoek naar de stand van interoperabiliteit

‘Het is niet verkeerd, al die verschillende oplossingen, maar het is belangrijk dat we nadenken over interoperabiliteit en standaarden. Daarover ontstaan bijvoorbeeld discussies in het Informatieberaad. Zo deden twee artsen van het AMC en VU een terugmelding aan het beraad over het verschil in de mate waarop informatie nu wordt gedeeld in vergelijking met anderhalf jaar geleden. Ik schrok van de inefficiëntie en daarmee de verspilling van geld.’

‘De artsen deden een soort quizje: mevrouw Jansen is ziek en gaat naar de huisarts. Die laat een bloedtest uitvoeren door prikcentrum. Vervolgens wordt mevrouw doorgestuurd naar de internist en uiteindelijk naar de cardioloog. Ze vroegen: gebruiken de internist en de cardioloog dezelfde bloedwaarden, namelijk die van de huisarts? Het antwoord was natuurlijk ‘nee’. Iedere arts doet zijn eigen onderzoeken, met alle verspilling van tijd en geld van dien.’

‘Ook werd een voorbeeld gedeeld, waarbij een man bewusteloos binnenkomt. Ze kunnen zijn naam achterhalen door de portemonnee in zijn jas, maar verder niet. Ze kunnen niet achterhalen of hij allergisch is voor penicilline of welke medicijnen worden gebruikt. Dat komt door het gebrek aan interoperabiliteit. Dat houdt me bezig. Er wordt veel beloofd, maar de vorderingen in de zorg gaan op dit gebied langzaam.’

Om tafel bij Bridgehead en Horizontaal Toezicht

‘Tegelijkertijd zie ik ook dat steeds meer organisaties zich realiseren dat interoperabiliteit, en daarmee de verbetering van de zorg, niet los meer staat van de softwareleveranciers. Zo zitten we nu aan tafel bij Bridgehead, een overheidsadviesorganisatie. Ze denken ook mee over zorg en ze vragen zich af: waarom is er wel zoiets als een bankpas waarmee je bij meerdere banken kan pinnen, maar kan je geen zorgpas maken die je bij elke zorginstelling kan laten scannen?’

‘Ook vond recent een bijeenkomst van de groep Horizontaal Toezicht in de Zorg plaats over de rol van EPD-leveranciers in horizontaal toezicht. De vier grootste softwareleverancier in die branche zijn uitgenodigd en OIZ als vijfde partner. Dat is mooi, want het is enerzijds belangrijk om die EPD-leveranciers op één lijn te krijgen. Ze zijn wellicht concurrenten, maar ze willen allemaal de zorg verbeteren. Anderzijds kunnen wij overkoepelend werken en interoperabiliteit stimuleren.’

‘Interessant voor onze leden zijn ook onze gesprekken met stichting CA-ICT. Het gaat dan niet over inhoudelijke zaken, maar over de arbeidsmarkt in de ICT. Veel leden zijn naarstig op zoek naar goede arbeidskrachten, die door CA-ICT voorgesteld kunnen worden. Ook biedt CA-ICT hulp bij subsidietrajecten voor opleidingen, zodat interne medewerkers opgeleid kunnen worden of mensen van buitenaf intern kunnen worden opgeleid.’

NZA en VECOZO

‘Uiteraard lopen de gesprekken met de NZA en VECOZO nog steeds. Ook werken we samen met de coalitie ‘Digivaardigheid in de zorg’ en zitten we om tafel met Nedxis. Deze kleine belangenvereniging is gericht op farmacie, huisartsen en ketenzorg. We hopen in bepaalde trajecten te kunnen samenwerken, bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in de keten en de interoperabiliteit te bevorderen. De zorgmarkt blijft zo in ontwikkeling, maar ten goede.’

Downloads