blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

Open consultatie Informatiestandaard Medicatieproces gestart


22.01.19

Op 13 december jl is de open consultatie Informatiestandaard Medicatieproces (MP9.0.x) gestart. 
Het gaat om een nieuwe versie van de Informatiestandaard Medicatieproces die invulling geeft aan de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

De open consultatie loopt van 13 december 2018 t/m 1 feb 2019. Voor aanvullende informatie zie de link Informatiestandaard Medicatieproces (MP9.0.x).

Ook willen wij graag de reacties delen die binnen zijn gekomen op de recent afgesloten open consultaties. 
Per consultatie is een link opgenomen die verwijst naar de desbetreffende reacties:

  • Reacties op de Standaard WCAG
    Betreft een voorstel tot opname van de internationale standaard WGCA 2 voor digitale toegankelijkheid in de basisinfrastructuur.

·         Reacties Aanpak implementatie beelduitwisseling IHE
Betreft een voorstel voor implementatie van een standaard voor beelduitwisseling.

·         Reacties Nederlandse Labcodeset
Betreft een voorstel om te komen tot Eenheid van Taal in Labaratoriuminformatie met gebruikmaking van de Nederlandse Labcodeset.

Downloads