blockquote btn-arrow-cutout btn-arrow btn-info cite Rectangle 647 + Rectangle 648Created with Sketch. Bitmap 3 + Imported LayersCreated with Sketch. Rectangle 104 + Line + Line 4Created with Sketch. Bitmap 6 + Imported Layers 3Created with Sketch. Created with Sketch. Bitmap 4 + Imported Layers 2Created with Sketch. Rectangle 104 + Oval 10Created with Sketch. icon-web Rectangle 8 + Rectangle 9Created with Sketch.

OIZ werkt samen met ECP in coalitie ‘Digivaardigheid in de zorg’


12.12.18

2,5 miljoen Nederlanders zijn onvoldoende digitaal vaardig. Dat betekent dat nieuwe technologieën voor de zorg door die groep niet of nauwelijks gebruikt worden. Om de digivaardigheid te verbeteren heeft ECP, het platform voor de informatiesamenleving, een coalitie opgericht. De hele zorgketen wordt daarin vertegenwoordigd. Er zijn werkgroepen voor patiënten, zorgverleners en -organisaties, leiders, opleiders en IT-leveranciers, waarin OIZ heeft plaatsgenomen.

OIZ heeft plaatsgenomen in de werkgroep voor IT-leveranciers binnen de coalitie ‘Digivaardigheid in de Zorg’. Digivaardigheid is volgens Daniël Tijink, adviseur zorg en ict bij ECP, een belangrijke voorwaarde voor de digitalisering van de Nederlandse maatschappij en zo ook van de zorg.

Drie belangrijke ontwikkelingen

Tijink: ‘We zien als ECP drie belangrijke ontwikkelingen: ten eerste, de snelle ontwikkeling van technologie. Ten tweede, de eisen die verschillende domeinen stellen aan deze technologie. De eerste twee ontwikkelingen hebben een wisselwerking: eisen die gesteld worden stimuleren ontwikkeling van nieuwe technologie en nieuwe technologie verhoogt de eisen die gebruikers eraan stellen. Ten derde moeten de digitale randvoorwaarden kloppen.’

Digitale randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld veiligheid, waarborging van persoonlijke gegevens en een goede infrastructuur. Ook digitale vaardigheid is een randvoorwaarde: alleen als iemand kan werken met nieuwe technologie, kan hij of zij de technologie ook benutten. Zeker in de zorg, waarin van patiënten en medewerkers steeds vaker wordt verwacht dat ze kunnen werken met een laptop, tablet of smartphone (en zelfs smart device), is digivaardigheid een belangrijk thema.

‘Uit cijfers van het ECP blijkt dat maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders onvoldoende digitaal vaardig zijn’, vertelt OIZ-directeur Kees Donker. ‘Deze mensen vinden het al lastig om te e-mailen, laat staan dat ze online hun dossier kunnen vinden en bijhouden.’ Dat digivaardigheid speelt in de beroepsgroep en onder patiënten bleek ook uit de opkomst voor de eerste bijeenkomst van de werkgroep, vertelt Tijink: ‘Op het eerste congres waren gelijk al honderd mensen aanwezig.’

Alle lagen uit de zorgketen vertegenwoordigd

Doordat de coalitie is opgebouwd uit vijf groepen, zijn alle lagen uit de zorgketen aanwezig. Elke groep heeft zijn verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om het bevorderen van digivaardigheid. ‘Het moet bijvoorbeeld vanuit de overheid gestimuleerd worden om te standaardiseren. Ook patiënten dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en te realiseren dat een goede gezondheidszorg gebaat is bij software. Daar moeten ze ook op kunnen vertrouwen.’

Natuurlijk hebben ook softwareleveranciers hun verantwoordelijkheid, vindt Donker. Daarom heeft OIZ plaatsgenomen in de coalitie. ‘Als OIZ denken we ook mee over hoe we digivaardigheden kunnen stimuleren’, aldus Donker. Tijink vult aan: ‘Ook zouden individuele softwareleveranciers met elkaar na kunnen denken over het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van hun software en van het kennisniveau over digivaardigheid,’

Om zorgsoftware te verbeteren, moeten softwareleveranciers volgens Tijink praten met patiënten en zorgverleners. De coalitie is daar een uitgelezen kans voor, omdat de vijf groepen van de coalitie een aantal keer per jaar samen komen. Ook stimuleert ECP projecten waarbij tools worden geboden om digivaardigheid te verbeteren. ‘Een voorbeeld van zo’n project is een online platform van zorgorganisatie ’s Heerenloo, met tools om digivaardigheid te verbeteren. Dit project wordt nu nationaal uitgerold.’

Kijken naar zichzelf

Tijink vindt het in al die ontwikkelingen belangrijk dat IT-leveranciers in de zorg naar zichzelf durven te kijken. ‘Hoe goed doen we het? En dan met name op vijf punten: begrip van gebruikers, verbinding met andere platforms, rol van ICT in en bij management, veiligheid en privacy, en big data.’ Het gaat dus om het verbeteren van die randvoorwaarden van technologie en de coalitie draagt bij aan de verbetering van de randvoorwaarde ‘digivaardigheid’, zodat technologie in de zorg nog beter gebruikt gaat worden.

E-health Week

Eén van de initiatieven om digivaardigheid te vergroten, is de e-health week van 21 tot en met 26 januari. U kunt zich als IT-leveranciers in de zorg aansluiten, zodat u ook bijdraagt aan de bewustwording over e-health. U krijgt de kans om te laten zien hoe u digitale ondersteuning implementeert in organisaties en u wordt onderdeel van een waardevol netwerk. Meedoen kost niets!

Word partner! www.ehealthweek.net

 

 

Downloads